ปั๊มลม Puma

 • ปั๊มลมโรตารี่ Puma CX-2525
 • ราคา 5,150 บาท
 • แรงอัด บาร์           
 • ความจุถัง 25 ลิตร           
 • แรงลม 200 L/min
 • ขนาด 58ซม. x 25ซม. x 61ซม.
 • ปั๊มลมประเทศไต้หวัน 
 • ปั๊มลมโรตารี่ Puma CX-2550
 • ราคา 6,800 บาท
 • แรงอัด บาร์            
 • ความจุถัง 50 ลิตร           
 • แรงลม 200 L/min
 • ขนาดถังลม 74ซม. x 3ซม. x 65ซม.
 • ปั๊มลมประเทศไต้หวัน

   

ปั๊มลมโรตารี่ Puma 3 HP XN-3025

 • ปั๊มลมโรตารี่ Puma 3HP XN-3025 
 • ราคาปั๊มลม 5,100 บาท
 • แรงอัด 8 บาร์           
 • ความจุถัง 25 ลิตร           
 • แรงลม 190 L/min
 • ขนาด —
 • ปั๊มลมประเทศไต้หวัน      

ปั๊มลมโรตารี่ Puma 4 HP XM-4070

 • ปั๊มลมโรตารี่ Puma 4 HP รุ่น XM-4070
 • ราคาปั๊มลม 12,000 บาท
 • แรงอัด 10 บาร์ 
 • ความจุถัง 70ลิตร
 • แรงลม 350 L/min
 • ขนาดถังลม 325×790
 • ปั๊มลมประเทศไต้หวัน 

ปั๊มลมโรตารี่ Puma 4 HP

 • ปั๊มลมโรตารี่ Puma 4 HP รุ่น XM-4090
 • ราคาปั๊มลม 14,500 บาท
 • แรงอัด 10 บาร์ 
 • ความจุถัง 90ลิตร
 • แรงลม 350 L/min
 • ขนาดถังลม 350×830
 • ปั๊มลมประเทศไต้หวัน

ปั๊มลมโรตารี่ Puma OilLess รุ่น HUSH-25

 • ปั๊มลมโรตารี่ Puma Oil Less รุ่น HUSH-25
 • ราคาปั๊มลม 4,900 บาท
 • แรงอัด 7 บาร์ 
 • ความจุถัง 25ลิตร 1 มอเตอร์ 220 V
 • แรงลม 129L/min  ความเร็วรอบ 1450 RPM
 • ขนาดถัง 555×240
 • ปั๊มลมประเทศไต้หวัน 
 • ปั๊มลมโรตารี่ Puma Oil Less รุ่น HUSH-50
 • ราคาปั๊มลม 7,700 บาท
 • แรงอัด 7 บาร์
 • ความจุถัง 50ลิตร 2 มอเตอร์ 220 V
 •  แรงลม 258L/min   ความเร็วรอบ 1450 RPM
 • ขนาดถัง 700×310
 • ปั๊มลมประเทศไต้หวัน 
 • ปั๊มลมโรตารี่ Puma OilLess รุ่น HUSH-100
 • ราคาปั๊มลม 15,700 บาท
 • แรงอัด 7 บาร์
 • ความจุถัง 100ลิตร 3 มอเตอร์ 220 V
 •  แรงลม 387L/min  ความเร็วรอบ 1450 RPM
 • ขนาดถัง 920×330
 • ปั๊มลมประเทศไต้หวัน 

ปั๊มลมโรตารี่ Puma Oil Less PS-3070

 • ปั๊มลมโรตารี่ Puma Oil Less PS-3070
 • ราคาปั๊มลม 11,400 บาท
 • แรงอัด 8 บาร์ 
 • ความจุถัง 70ลิตร 3 มอเตอร์ 220 V
 •  แรงลม 280L/min ความเร็วรอบ RPM 1400
 • ขนาดถัง950x380x600
 • ปั๊มลมประเทศไต้หวัน รุ่น PS-3070

Puma 1/4 HP 36L

ราคา 6,500 บาท

Puma 1/2HP 64L

ราคา 12,500 บาท

Puma 1/2HP 92L

ราคา 18,500 บาท

Puma 1HP 92L

ราคา 18,500บาท

Puma 2HP 148L​

ราคา 24,500 บาท

Puma 2HP 148L สามสูบ

ราคา 27,000 บาท

Puma 3HP 165L

ราคา 41,500 บาท

Puma 3HP 260L​

ราคา 45,000 บาท

Puma 5HP 165L

ราคา 51,500 บาท

Puma 5HP 260L

ราคา 56,500 บาท

Puma 5HP 315L

ราคา 61,500 บาท

Puma 7.5HP 260L​

ราคา 63,500 บาท

Puma 7.5HP 315L

ราคา 69,000 บาท

Puma 10HP 315L

ราคา 77,500 บาท

Puma 15HP 520L​

ราคา 115,500 บาท