ปั๊มลม Puma PP23

 • ปั๊มลมPuma 3 Hp  PP-23
 • ราคาปั๊มลม 39,500 บาท
 • ขนาดถังลม   390×1440
 • แรงอัด 10 บาร์          
 • ความจุถัง 165 ลิตร    
 • มอเตอร์ไฟฟ้า 220 V
 • ปั๊มลมประเทศไต้หวัน  
 • ราคาหัวปั๊ม 21,500 บาท
 • ปั๊มลมPuma 3 Hp   PP-23P
 • ราคาปั๊มลม 43,000 บาท
 • ขนาดถังลม 495x1450
 • แรงอัด 10 บาร์          
 • ความจุถัง 260 ลิตร    
 • มอเตอร์ไฟฟ้า 220 V
 • ปั๊มลมประเทศไต้หวัน   
 •  ราคาหัวปั๊ม 21,500 บาท