ปั๊มลม Puma PP1

  • ปั๊มลม Puma 1/4 Hp  ราคาปั๊มลม 5,800 บาท 
  • ขนาดถังลม 255×700
  • แรงอัด 7 บาร์   
  • ความจุถัง 36ลิตร         
  •  มอเตอร์ไฟฟ้า 220 V
  • ราคาหัวปั๊ม 3,500 บาท