ปั๊มลม Puma PP22

 • ปั๊มลมPuma 2 Hp
 • ราคาปั๊มลม 24,000 บาท
 • ขนาดถังลม 390×1240
 • แรงอัด 10 บาร์
 • ความจุถัง 148ลิตร
 • มอเตอร์ไฟฟ้า 220 V
 • ปั๊มลมประเทศไต้หวัน    
 • ราคาหัวปั๊ม 10,500 บาท
 • ปั๊มลมPuma 2 Hp 3 สูบ 
 • ราคาปั๊มลม 26,500 บาท
 • ขนาดถังลม 390×1240
 • แรงอัด 10 บาร์          
 • ความจุถัง 148ลิตร      
 • มอเตอร์ไฟฟ้า 220 V
 • ปั๊มลมประเทศไต้หวัน     
 • ราคาหัวปั๊ม 12,500 บาท