ปั๊มลม Puma PP2

 • ปั๊มลมPuma1/2 Hp ราคาปั๊มลม 11,500 บาท
 • ขนาดถังลม 325×790
 • แรงอัด 7 บาร์
 • ความจุถัง 64ลิตร
 • มอเตอร์ไฟฟ้า 220 V
 • ราคาหัวปั๊ม 5,900 บาท
 • ขนาดปั๊มลม 1/2 HP
 • ไฟฟ้า 220 โวลต์
 • ปริมาณลม 119.6 ลิตร/นาที
 • ความเร็วรอบของปั๊มลม 650 รอบ/นาที
 • ถังจุลมขนาด 92 ลิตร
 • 43.00 x 101.00 x 79.00