ปั๊มลม Puma PP35

ปั๊มลมPuma 5 Hp   PP-35A

ราคาปั๊มลม 49,500 บาท     

ขนาดถังลม   

แรงอัด 10 บาร์          

ความจุถัง 165ลิตร      

มอเตอร์ไฟฟ้า 220 V

ปั๊มลมประเทศไต้หวัน      

 ราคาหัวปั๊ม 25,500 บาท

ปั๊มลมPuma 5 Hp  PP-35

ราคาปั๊มลม 54,500บาท       

ขนาดถังลม 495x1450

แรงอัด 10 บาร์           

ความจุถัง 260ลิตร      

มอเตอร์ไฟฟ้า 220 V

ปั๊มลมประเทศไต้หวัน       

ราคาหัวปั๊ม 25,500 บาท

ปั๊มลมPuma 5 Hp PP-35P    

ราคาปั๊มลม 59,500 บาท

ขนาดถังลม 495x1850

แรงอัด 10 บาร์          

ความจุถัง 315ลิตร      

มอเตอร์ไฟฟ้า 220 V

ปั๊มลมประเทศไต้หวัน      

ราคาหัวปั๊ม 25,500 บาท