ZM-100B ปั๊มหอยโข่ง

ปั๊มหอยโข่งใบพัดทองเหลืองZM-100B(T)​

Made in Italy

ใช้สูบจ่ายน้ำในฟาร์มระบบ EVAPยิงสปริงเกอร์อุตสาหกรรมสูบน้ำเอนกประสงค์ งานเกษตร ถ่ายเทน้ำ สูบน้ำ ทำน้ำตก น้ำล้น เหมาะกับงานสูบน้ำขึ้นตึกสูง หรือสูบน้ำจากแท็งค์หรือบ่อน้ำ งานหัวจ่ายน้ำ งานเกษตร เพราะเป็นปั้มที่สามารถสูบน้ำได้ในปริมาณมากและแรงดันสูง