XSTm-32-40-50 ปั๊มหอยโข่งหน้าแปลนใบพัดสแตนเลส

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ LEO รุ่น XSTใบพัดสแตนเลส นี้เหมาะสำหรับใช้ในการหมุนเวียนและสูบจ่ายน้ำสะอาด น้ำประปา & การชลประทาน น้ำหมุนเวียนในระบบเครื่องปรับอากาศ

คุณสมบัติ
– สูบน้ำถึง 220 m3/h
– ปริมาณความสูงถึง 95 เมตร
– อุณหภูมิของเหลว
– มาตรฐาน -10℃ ถึง 85 ℃
– แรงดันการทำงานสูงสุด 12 บาร์ (PN12)
– การหมุนทวนเข็มนาฬิกา หันหน้าเข้าทางดูดของปั๊ม
– ใบพัดสแตนเลส  AISI304
– แมคานิคอล ซีล DIN 24960
– หล่อลื่นโดยการหมุนเวียนของเหลวภายในปั๊ม

มอเตอร์
– โครงสร้างปิด ระบายอากาศภายนอก
– ระดับฉนวน F
– ระดับป้องกัน IP54
– ประสิทธิภาพในการทำงาน CEI 2-3 (IEC 34.1)
– อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด 40℃
– ป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินอัตรา

สินค้ารับประกันการใช้งาน 24 เดือน

XSTm32-160/22     ราคา 18,000 บาท
XST32-160/22       ราคา 15,000 บาท
XST32-200/40        ราคา 23,200 บาท
XST32-250/55        ราคา 32,200 บาท
XST40-200/55        ราคา 28,600 บาท
XST40-200/75        ราคา 30,700 บาท
XST50-200/110      ราคา 68,500 บาท
XST50-250/150      ราคา 76,000 บาท