XST-40-50-65-80 ปั๊มหอยโข่งหน้าแปลนใบพัดเทนไซน์

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ LEO รุ่น XSTใบพัดเทนไซน์ นี้เหมาะสำหรับใช้ในการหมุนเวียนและสูบจ่ายน้ำสะอาด น้ำประปา & การชลประทาน น้ำหมุนเวียนในระบบเครื่องปรับอากาศ

 

คุณสมบัติ
– สูบน้ำถึง 220 m3/h
– ปริมาณความสูงถึง 95 เมตร
– อุณหภูมิของเหลว
– มาตรฐาน -10℃ ถึง 85 ℃
– แรงดันการทำงานสูงสุด 12 บาร์ (PN12)
– การหมุนทวนเข็มนาฬิกา หันหน้าเข้าทางดูดของปั๊ม
– ใบพัดเทนไซน์ HT-200
– แมคานิคอล ซีล DIN 24960
– หล่อลื่นโดยการหมุนเวียนของเหลวภายในปั๊ม

มอเตอร์
– โครงสร้างปิด ระบายอากาศภายนอก
– ระดับฉนวน F
– ระดับป้องกัน IP54
– ประสิทธิภาพในการทำงาน CEI 2-3 (IEC 34.1)
– อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด 40℃
– ป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินอัตรา

สินค้ารับประกันการใช้งาน 24 เดือน

XST40-160/30         ราคา 21,500 บาท
XST40-160/40         ราคา 23,000 บาท
XST50-125/40        ราคา 22,300 บาท
XST50-160/55        ราคา 27,600 บาท
XST50-160/75        ราคา 29,300 บาท
XST65-160/92        ราคา 68,600 บาท
XST80-160/150      ราคา 75,600 บาท