XHSm-1500-2000 ปั๊มแรงเหวี่ยง สำหรับการเกษตรและอุตสาหกรรม

สภาพการใช้
เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ LEO รุ่น XHSm เป็นปั๊มน้ำแบบแรงเหวี่ยงแบบล่อน้ำ เหมาะสำหรับสูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ แม่น้ำและบ่อน้ำ ใช้ในงานอุตสาหกรรมและชลประทานเพื่อการเกษตร

คุณสมบัติเครื่องปั๊มน้ำ
ตัวปั๊มเหล็กหล่อและต้านการเกิดสนิมชนิดพิเศษ เพลา AISI 304 อุณหภูมิของเหลวสูงสุด +40℃ แรงดูดลึกสุด 8 เมตร

มอเตอร์
อุปกรณ์ทำความร้อนภายในตัว สำหรับมอเตอร์เฟสเดียว  ระดับฉนวน F  ระดับการป้องกัน IPX4  อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด +40℃  มอเตอร์ IE 2 (เฟสสาม กำลังไฟฟ้า ≥ 0.75 kW )

XHSm 1500         ราคา 13,100 บาท
XHSm 2000         ราคา 14,900 บาท