W-540 ปั๊มหอยโข่งไฟฟ้า

ปั๊มหอยโข่งไฟฟ้า W-300B(T), W-540B(T)

วัสดุอุปกรณ์ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพของปั๊มหอยโข่งไฟฟ้า W-300B(T), W-540B(T)
ใช้เหล็กคอยล์รีดเย็น(แบบเงา) ลวดทองแดงและฉนวนคุณภาพเกรดสูง ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันกับผู้ผลิตในประเทศอิตาลี

* เสื้อมอเตอร์ทำจากอลูมิเนียม ตลับลูกปืน NTN/Japan
* โอเวอร์โลดโปรเท็คเตอร์ในตัว
* Protection IP 44 * Insulation F class

ประโยชน์การใช้งานของปั๊มหอยโข่งไฟฟ้า W-300B(T), W-540B(T)
เหมาะใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป การกักเก็บถ่ายเทน้ำ ทั้งในส่วนของอาคาร ครัวเรือน งานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(น้ำจืด) ใช้ในพื้นที่สวนฟาร์ม หรือไร่นาด้านงานเกษตร ประปาหมู่บ้าน ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ ฯลฯ

W-540B                     ราคา 33,500 บาท
W-540BT                   ราคา 32,000 บาท