W-150 ปั๊มหอยโข่งใบพัดเปิด ดูดน้ำเสีย

สดุอุปกรณ์ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพของปั๊มหอยโข่งใบพัดเปิดดูดน้ำเสีย W-150L
ใช้เหล็กคอยล์รีดเย็น(แบบเงา) ลวดทองแดงและฉนวนคุณภาพเกรดสูง ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันกับผู้ผลิตในประเทศอิตาลี

* เสื้อมอเตอร์ทำจากอลูมิเนียม ใบพัดน้ำทำจากเหล็กหล่อ
* โอเวอร์โลดโปรเท็คเตอร์ในตัว

ประโยชน์การใช้งานปั๊มหอยโข่งใบพัดเปิดดูดน้ำเสีย W-150L
ใบพัดน้ำแบบเปิดสามารถดูดผ่านเศษชิ้นส่วนได้เหมาะใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป การกักเก็บถ่ายเทน้ำ ทั้งในส่วนของอาคาร ครัวเรือน งานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(น้ำจืด) ใช้ในพื้นที่สวนฟาร์ม หรือไร่นาด้านงานเกษตร

W-150L                      ราคา 5,900 บาท
W-150LT                    ราคา 5,900 บาท