TSV-650-750-1000 ถังกรองทรายไฟเบอร์กลาส (แบบท่อบน)

* วิธีการประกอบติดตั้ง *
1) พับขากรอง(no.6 ตามภาพ) เข้าหาท่อกลาง(no.5 ตามภาพ) เพื่อสอดเข้าไปในถัง
2) กางขากรองออกทุกตัว และวางไว้จุดศูนย์กลางก้นถัง โดยใช้ฝาครอบบังทราย(ดังในภาพ B)เป็นตัวบังคับให้ได้ตำแหน่งที่ถูกต้อง อย่าบรรจุทรายก่อนใส่ท่อกรอง มิฉะนั้น ท่อกรองอาจสวมเข้ากับมัลติพอร์ตวาล์วไม่ได้
3) บรรจุทรายเข้าในถังโดยไม่เกิน 75% ของความจุภายในทั้งหมด การบรรจุทรายในปริมาณที่มากเกินไป จะมีผลทำให้ผลของขั้นตอนล้างย้อนกลับ(Back Wash)ด้อยลง ตะกอนไม่อาจถูกขับออกมาได้โดยง่าย
4) หลังบรรจุทรายเสร็จ นำฝาครอบบังทรายออก นำมัลติพอร์ตวาล์วสวมเข้ากับท่อกรองและยึดน๊อตให้แน่น ต่อท่อน้ำเข้าออกตามที่ระบบ

หมายเหตุ
1) หยุดการทำงานของปั๊มก่อนทุกครั้ง ก่อนปรับมัลติพอร์ตวาล์ว
2) ปล่อยแรงดันในถังออกก่อนทุกครั้ง ก่อนถอดมัลติพอร์ตวาล์ว

 

** การใช้งานของมัลติพอร์ตวาล์วทั้ง 6 ระบบ (6 Functions of Multi-port Valve) **

1 Filter(Pool-Pump-Valve-Pass Filter-Valve-Pool)ระบบกรองปกติ (สระ~ปั๊ม~วาล์ว~ผ่านกรอง~วาล์ว~สระ) 
2 Back wash(ล้างกรอง) (Pool-Pump-Valve-Wash Filter-Valve-Waste)ระบบล้างกลับ (สระ~ปั๊ม~วาล์ว~ย้อนกรอง~วาล์ว~ปล่อยทิ้ง) ทำการล้างกลับ (Back wash) เมื่อแรงดันในถังขณะใช้งานเกินกว่า 15 PSI ใช้เวลาล้างกลับขั้นต่ำ 3 นาที
3 Rinse(After back wash)(Pool-Pump-Valve-Pass Filter-Valve-Waste)ทำความสะอาดวาล์วหลัง Back wash (สระ~ปั๊ม~วาล์ว~ผ่านกรอง~วาล์ว~ปล่อยทิ้ง) 
4 Recirculate(Pool-Pump-Valve-Pool)(สระ~ปั๊ม~วาล์ว~สระ) ระบบหมุนเวียนที่ไม่ผ่านกรอง ใช้ในกรณีหมุนเวียนสารเคมีที่เติมใหม่ในการปรับสภาพน้ำ ให้ละลายและกระจายทั่วถึงในสระ
5 Waste(Pool-Pump-Valve-Waste)(สระ~ปั๊ม~วาล์ว~ปล่อยทิ้ง)ระบบไม่ผ่านกรอง ใช้ในกรณีต้องการดูดน้ำทิ้งโดยไม่เก็บน้ำกลับ เช่นกรณีที่ลดระดับน้ำในสระ หรือดูดตะกอนที่สกปรกมาก
6 Closed (Don’t Operate Pump) ปิดทุกทางที่จะเข้ากรอง (ห้ามเปิดให้ปั๊มทำงาน)

** ขั้นตอนการล้างกรอง(Back Wash) **
กรองแบบถังทรายเป็นระบบที่ใช้อย่างแพร่หลายมากที่สุด เนื่องจากใช้งานง่ายและมีค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาที่ต่ำ โดยฝุ่นละออง สิ่งสกปรก แม้จะเป็นโมเลกุลเล็กๆ ที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ จะถูกดักจับไว้กับชั้นทราย การสะสมจากการดักกรองนี้ยังผลให้เกิดการอุดตันในถังกรอง ซึ่งสังเกตได้จากแรงดันภายในถังที่เพิ่มขึ้น โดยขณะที่แรงดันเกินกว่า 15 PSI (หรือ 1 bar)จำเป็นต้องทำการล้างย้อน (Back Wash) ซึ่งมี 8 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

1 ปิดการทำงานของปั๊ม
2 ปรับมัลติพอร์ตวาล์วไปที่ตำแหน่ง Back Wash
3 สตาร์ทปั๊มประมาณ 3 นาทีเป็นการย้อนล้างจนสะอาด 
4 ปิดการทำงานของปั๊ม
5 ปรับมัลติพอร์ตวาล์วไปที่ตำแหน่ง Rinse
6 สตาร์ทปั๊มประมาณ 1 นาที เพื่อชะล้างวาล์วฯ ด้วยน้ำสะอาด
7 ปิดการทำงานของปั๊ม
8 ปรับมัลติพอร์ตวาล์วไปที่ตำแหน่ง Filter กลับสู่การกรองปกติ

ใช้กรองน้ำในสระว่ายน้ำ สปา น้ำพุ
วิธีประกอบติดตั้ง
1. พับขอกรอง (ตามภาพหมายเลข 6) เข้าหาท่อกลาง (ตามภาพหมายเลข 5) เพื่อสอดเข้าไปยังถัง
2. กางขากรองออกทุกตัว และวางไว้จุดศูนย์กลางก้นถัง โดยใช้ฝาครอบบังทราย(ดังในภาพ B) เป็นตัวบังคับให้ได้ตำแหน่งที่ถูกต้อง และวางไว้จุดศูนย์กลางก้นถัง มิฉะนั้น ท่อกรองอาจสวมเข้ากับมัลติพอร์ตวาล์วไม่ได้
3. บรรจุทรายเข้าถังไม่เกิน 75% ของความจุภายใน การบรรจุทรายมากเกินไป จะมีผลทำให้ขั้นตอนล้างย้อนกลับด้อยลง ตะกอนไม่อาจถูกขับออกมาได้ง่าย
4. หลังบรรจุทรายเสร็จ นำฝาครอบบังทรายออก นำมัลติพอร์ตวาล์วสวมเข้ากับท่อกรองยึดน๊อตให้แน่น ต่อท่อน้ำเข้าออกตามที่ระบบ (ภาพ A)

หมายเหตุ
1. หยุดการทำงานของปั๊มก่อนทุกครั้ง ก่อนปรับมัลติพอร์ตวาล์ว
2. ปล่อยแรงดันในถังออกก่อนทุกครั้ง ห่อนถอดมัลติพอร์ตวาล์ว

การใช้งานของมัลติพอร์ตวาล์วทั้ง 6 ระบบ
1. Fillter (Pool > Pump > Valve > Pass FIlter > Valve > Pool)
(สระ > ปั๊ม > วาล์ว > ผ่านกรอง > วาล์ว > สระ)
2. Back Wash (Pool > Pump > Valve > Wash Filter > Valve > Waste)
(สระ > ปั๊ม > วาล์ว > ย้อนกรอง > วาล์ว > ปล่อยทิ้ง)
ทำการล้างกลับ (Back Wash) เมื่อแรงดันในถังขณะใช้งานเกินกว่า 15 PSI ใช้เวลาล้างกลับขั้นต่ำ 3 นาที
3. Rinse (After back was) (Pool > Pump > Valve > Pass FIlter > Valve > Waste)
ทำความสะอาดวาล์วหลัง Back Wash (สระ > ปั๊ม > วาล์ว > ผ่านกรอง > วาล์ว > ปล่อยทิ้ง)
4. Recirculate (Pool-Pump-Valve-Pool)
(สระ > ปั๊ม > วาล์ว > สระ)
ระบบหมุนเวียนที่ไม่ผ่านกรอง ใช้ในกรณีหมุนเวียนสารเคมีที่เติมในการปรับสะภาพน้ำ ให้ละลายและกระจายทั่วถึงในสระ
5. Waste (Pool-Pump-Valve-Waste)
(สระ > ปั๊ม > วาล์ว > ทิ้ง)
ระบบไม่ผ่านกรอง กรณีที่ต้องการดูดน้ำทิ้งโดยไม่เก็บน้ำกลับ เช่นกรณีลดระดับน้ำในสระ หรือดูดตะกอนที่สกปรกมาก
6. Closed (Don”t Operate Pump)
ปิดทุกทางที่จะเข้ากรอง (ห้ามเปิดให้ปั๊มทำงาน)

TSV-650                   ราคา 15,300 บาท
TSV-750                   ราคา 20,700 บาท
TSV-1000                 ราคา 32,000 บาท