TP-40B ปั๊มแปรงถ่านเซฟว์ไพรมิ่ง

 OEM American Product

วัสดุอุปกรณ์ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพของปั๊มแปรงถ่านเซฟว์ไพรมิ่ง
ใช้เหล็กคอยล์รีดเย็น(แบบเงา) ลวดทองแดงและฉนวนคุณภาพเกรดสูง ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันกับผู้ผลิตในประเทศอิตาลี

คุณสมบัติพิเศษและประโยชน์การใช้งานของปั๊มแปรงถ่านเซฟว์ไพรมิ่ง
1) ด้วยรอบความเร็วที่สูง ปั๊มมีแรงดูดที่เป็นเยี่ยม
2) ระบบแปรงถ่านรองรับปัญหาเรื่องไฟตกได้ดีกว่า
3) ระบบเซฟว์ไพรมิ่งหมดกังวลเรื่องฟุตวาล์วรั่ว
4) แรงดันสูง (ส่งสูงหรือส่งไกลได้มาก)
ด้วยจุดเด่นทั้ง 4 ขั้นต้น ยังผลให้ TP-40B :เหมาะกับการใช้งานในพื้นที่ห่างไกลในชนบท ซึ่งมีปัญหาเรื่องไฟตกบ่อย หรือกรณีการส่งน้ำในระยะทางที่ไกลอีกทั้งใช้งานได้ดีด้านงานอเนกประสงค์ในครัวเรือน งานสวน แม้กระทั่งในระบบสร้างแรงดันของอุตสาหกรรม

TP-40B                 ราคา 5,400 บาท