SPM-100-151-200-300 ปั๊มไส้กรอง(บ่อสระว่ายน้ำ)

ปั๊มไส้กรอง(บ่อสระว่ายน้ำ)SPM-200(T),SPM-300(T) ทนน้ำร้อนได้ถึง 70 องศา ปั๊มไส้กรอง(บ่อสระว่ายน้ำ)SPM-100 มีเซฟว์ไพร์มิ่ง คุณสมบัติพิเศษของปั๊มไส้กรอง(บ่อสระว่ายน้ำ)SPM-100* ออกแบบให้ปราศจากสื่อกระแสไฟระหว่างห้องปั๊มและมอเตอร์ ตามมาตรฐานยุโรป รับรองต่อความปลอดภัยของชีวิตสูงสุด* ใบพัดน้ำ ตัวชนและเสื้อปั๊มทำจากเทอร์โมพลาสติกสังเคราะห์ (High Reinforced Thermal Plastic) * ทุกชิ้นส่วนของในชุดปั๊มทนความร้อน +5 oC ~ +100 oC* ด้วยทุกชิ้นส่วนอะไหล่ที่สัมผัสกับน้ำทำจากวัสดุไม่เป็นสนิม และปราศจากสารพิษ ให้ความปลอดภัยสูงสุด ประโยชน์การใช้งานของปั๊มไส้กรอง(บ่อสระว่ายน้ำ)SPM-100ใช้สูบจ่ายหมุนเวียน บำบัดสภาพน้ำในสระว่ายน้ำ บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม (ดังภาพประกอบ)หรือบ่อน้ำร้อน(ไม่เกิน70oC) บ่อน้ำตกจำลอง ฯลฯ SPM-100(101)             ราคา 10,000  บาทSPM-151                      ราคา 11,300  บาทSPM-200                      ราคา 14,000 บาทSPM-200T                    ราคา 14,000 บาทSPM-300                      ราคา 16,700 บาทSPM-300T                    ราคา 16,700 บาท

SPM-100-151-200-300 ปั๊มไส้กรอง(บ่อสระว่ายน้ำ) Read More »