ปั๊มหอยโข่งLeo

AMSm70-120/AMS70-120 ปั๊มหอยโข่งสแตนเลส

เครื่องสูบน้ำ LEO รุ่น AMS เป็นปั๊มหอยโข่งสแตนเลสสติล เหมาะสำหรับใช้กับน้ำประปา เพิ่มแรงดันน้ำภายในท่อ ปรับใช้กับงาน รดน้ำสวน ชลประทานผักเรือนกระจก ฟาร์มเพาะพันธุ์ปลา และ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้ยังเหมาะกับงานอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ การประปา และระบายน้ำภาควิสาหกิจ อาคารสูง ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ และ ระบบไหลเวียนความร้อนส่วนกลาง เป็นต้น เครื่องปั๊มน้ำ: – ตัวปั๊ม AISI 304 – เพลา AISI 304 – อุณหภูมิของเหลวสูงสุด 85 ℃ – ระดับความสูงถึง 1,000 เมตร มอเตอร์: – อุปกรณ์ป้องกันความร้อนในตัวสำหรับมอเตอร์เฟสเดียว – ระดับฉนวน F – ระดับการป้องกัน IPX4 – ระดับอุณหภูมิสูงสุด 40 ℃ AMSm70/0.37    ราคา 6,200 บาท AMS70/0.55       ราคา 7,000 บาท AMSm70/0.75    […]

AMSm70-120/AMS70-120 ปั๊มหอยโข่งสแตนเลส Read More »

EDHm-2-EDH4-10-20 ปั๊มหอยโข่งแนวนอนหลายใบพัด

สภาพการใช้งานเหมาะสำหรับใช้กับน้ำประปารดน้ำสวน  หรือ ชลประทานผักเรือนกระจก  ฟาร์มเพาะพันธุ์ปลา  และ  ฟาร์มเลี้ยงสัตว์   ทั้งนี้ยังเหมาะกับงาน  อุตสาหกรรม และ  เหมืองแร่ การประปาและระบายน้ำภาควิสาหกิจ ใช้กับอาคารสูง    ระบบปรับอากาศ  แบบรวมศูนย์ และระบบไหลเวียนความร้อนส่วนกลาง เป็นต้น เครื่องปั๊มน้ำเพลาสแตนเลส AISI 304อุณหภูมิของเหลวสูงสุด 85℃ระดับความสูงถึง 1,000 เมตรแรงดูดลึกสุด 8 เมตร มอเตอร์อุปกรณ์ป้องกันความร้อนในตัวเครื่อง สำหรับมอเตอร์เฟสเดียวระดับฉนวน   Fระดับการป้องกัน  IP44อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด  40 °C EDHm2-60          ราคา 13,000 บาทEDHm4-60          ราคา 13,400 บาทEDH4-60            ราคา 13,300 บาทEDH10-30          ราคา 19,400 บาทEDH10-40          ราคา 22,100 บาทEDH10-50          ราคา 24,200 บาทEDH20-30          ราคา 27,000 บาท

EDHm-2-EDH4-10-20 ปั๊มหอยโข่งแนวนอนหลายใบพัด Read More »

ECHSm2-ECHS4 ปั๊มหอยโข่งแนวนอนหลายใบพัด

สภาพการใช้งาน เหมาะสำหรับใช้กับน้ำประปา รดน้ำสวน หรือ ชลประทานผักเรือนกระจกฟาร์ม เพาะพันธุ์ปลาและฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้ยังเหมาะกับงานอุตสาหกรรม และเหมืองแร่ การประปาและระบายน้ำภาควิสาหกิจ ใช้กับอาคารสูง รวมถึงระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์และระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ Cooling tower เป็นต้น ตัวปั๊มน้ำ เพลาสแตนเลส AISI 304 อุณหภูมิของเหลวสูงสุด 85องศา ดูดลึก 8 เมตร มอเตอร์ อุปกรณ์ป้องกันความร้อนในตัว มอเตอร์เฟสเดียว ระดับฉนวน ClassF ระดับป้องกัน IP55 ECHSm2-30        ราคา 14,600 บาทECHSm4-40        ราคา  17,400 บาทECHS4-40           ราคา 16,900 บาทECHSm4-60        ราคา 19,100 บาทECHS4-60           ราคา 18,300 บาท

ECHSm2-ECHS4 ปั๊มหอยโข่งแนวนอนหลายใบพัด Read More »

ECHm2-4-10-15-20 ปั๊มหอยโข่งแนวนอนหลายใบพัด

เครื่องปั๊มน้ำ *เพลาสแตนเลส AISI 304*อุณหภูมิของเหลวสูงสุด  +85℃*ระดับความสูงถึง  1,000  เมตร*แรงดูดลึกสุด  8 เมตร มอเตอร์ *อุปกรณ์ป้องกันความร้อนในตัวเครื่อง สำหรับมอเตอร์เฟสเดียว*ระดับฉนวน   F*ระดับการป้องกัน  IP44*อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด  +40  ℃ สภาพการใช้งาน เหมาะสำหรับใช้กับน้ำประปา รดน้ำสวน หรือ ชลประทานผักเรือนกระจก ฟาร์มเพาะพันธุ์ปลา และ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้ยังเหมาะกับงานอุตสาหกรรม และเหมืองแร่ การประปาและระบายน้ำภาควิสาหกิจ ใช้กับอาคารสูง รวมถึงระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ และระบบไหลเวียนความร้อนส่วนกลาง เป็นต้น ECHm2-30              ราคา 8,600 บาทECHm2-60            ราคา 12,400 บาทECHm4-40            ราคา 11,400 บาทECH4-40      

ECHm2-4-10-15-20 ปั๊มหอยโข่งแนวนอนหลายใบพัด Read More »

XST-40-50-65-80 ปั๊มหอยโข่งหน้าแปลนใบพัดเทนไซน์

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ LEO รุ่น XSTใบพัดเทนไซน์ นี้เหมาะสำหรับใช้ในการหมุนเวียนและสูบจ่ายน้ำสะอาด น้ำประปา & การชลประทาน น้ำหมุนเวียนในระบบเครื่องปรับอากาศ   คุณสมบัติ– สูบน้ำถึง 220 m3/h– ปริมาณความสูงถึง 95 เมตร– อุณหภูมิของเหลว– มาตรฐาน -10℃ ถึง 85 ℃– แรงดันการทำงานสูงสุด 12 บาร์ (PN12)– การหมุนทวนเข็มนาฬิกา หันหน้าเข้าทางดูดของปั๊ม– ใบพัดเทนไซน์ HT-200– แมคานิคอล ซีล DIN 24960– หล่อลื่นโดยการหมุนเวียนของเหลวภายในปั๊ม มอเตอร์– โครงสร้างปิด ระบายอากาศภายนอก– ระดับฉนวน F– ระดับป้องกัน IP54– ประสิทธิภาพในการทำงาน CEI 2-3 (IEC 34.1)– อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด 40℃– ป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินอัตรา สินค้ารับประกันการใช้งาน 24 เดือน XST40-160/30         ราคา 21,500 บาทXST40-160/40         ราคา

XST-40-50-65-80 ปั๊มหอยโข่งหน้าแปลนใบพัดเทนไซน์ Read More »

XSTm-32-40-50 ปั๊มหอยโข่งหน้าแปลนใบพัดสแตนเลส

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ LEO รุ่น XSTใบพัดสแตนเลส นี้เหมาะสำหรับใช้ในการหมุนเวียนและสูบจ่ายน้ำสะอาด น้ำประปา & การชลประทาน น้ำหมุนเวียนในระบบเครื่องปรับอากาศ คุณสมบัติ– สูบน้ำถึง 220 m3/h– ปริมาณความสูงถึง 95 เมตร– อุณหภูมิของเหลว– มาตรฐาน -10℃ ถึง 85 ℃– แรงดันการทำงานสูงสุด 12 บาร์ (PN12)– การหมุนทวนเข็มนาฬิกา หันหน้าเข้าทางดูดของปั๊ม– ใบพัดสแตนเลส  AISI304– แมคานิคอล ซีล DIN 24960– หล่อลื่นโดยการหมุนเวียนของเหลวภายในปั๊ม มอเตอร์– โครงสร้างปิด ระบายอากาศภายนอก– ระดับฉนวน F– ระดับป้องกัน IP54– ประสิทธิภาพในการทำงาน CEI 2-3 (IEC 34.1)– อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด 40℃– ป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินอัตรา สินค้ารับประกันการใช้งาน 24 เดือน XSTm32-160/22     ราคา 18,000

XSTm-32-40-50 ปั๊มหอยโข่งหน้าแปลนใบพัดสแตนเลส Read More »

2ACm150-2AC150-2AC220 ปั๊มหอยโข่งแบบส่งสูง 2 ใบพัด

Domestic – 2 Stages Centrifugal Pumpเครื่องสูบน้ำ LEO รุ่น 2ACm150 เป็นปั๊มน้ำแรงเหวี่ยง เหมาะสำหรับใช้กับภาคอุตสาหกรรม และน้ำประปาในเมือง ใช้เพิ่มแรงดันสำหรับอาคารสูง และงานดับเพลิง ชลประทานสวน ส่งถ่ายน้ำระยะทางไกล ระบายความร้อนและปรับอากาศ เพิ่มแรงดันในการหมุนเวียนน้ำร้อนและน้ำเย็น เครื่องปั๊มน้ำตัวปั๊มเหล็กหล่อ และช่วยต้านการเกิดสนิมชนิดพิเศษเพลา AISI 304อุณหภูมิของเหลวสูงสุด  40 ℃แรงดูดลึกสุด   8 เมตรล่อน้ำอัตโนมัติ มอเตอร์ อุปกรณ์ทำความร้อนภายในตัว สำหรับมอเตอร์เฟสเดียวระดับฉนวน Fระดับการป้องกัน IPX4อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด 40℃มอเตอร์ IE 2 สำหรับ 4AC75 2ACm 150        ราคา 13,400 บาท2AC 150           ราคา 13,400 บาท2AC 220           ราคา 14,600 บาท

2ACm150-2AC150-2AC220 ปั๊มหอยโข่งแบบส่งสูง 2 ใบพัด Read More »

ACm110BF2-150BF2-AC150BF2-ACm220BF3-AC220BF2 ปั๊มหอยโข่งแบบหน้าแปลน

ปั๊มหอยโข่งหน้าแปลนการใช้งานเหมาะสำหรับงานเกษตรและอุตสาหกรรม อาคารสูง งานดับเพลิง ชลประทาน ส่งถ่ายน้ำระบบระบายความร้อน งานประปาทั่วไป ตัวปั๊มเหล็กหล่อป้องกันสนิมชนิดพิเศษ ใบพัดสแตนเลส แกนเพลาสแตนเลส AISI 304 อุณหภูมิของเหลงสูงสุด 40 องศา แรงดูดลึกสุด 8 เมตร มอเตอร์ อุปกรณ์ป้องกันความร้อนในตัว มอเตอร์ IE2 ระดับฉนวน Class F ระดับการป้องกัย IPX4 หมายเหตุ หน้าแปลนด้านดูดจะมีมาอันเดียว ไม่ได้มาเป็นคู่ ACm110BF2       ราคา 12,000 บาทACm150BF2       ราคา 12,500 บาทAC150BF2           ราคา 11,700 บาทACm 220BF3       ราคา 15,300 บาทAC220BF3            ราคา 19,800 บาท

ACm110BF2-150BF2-AC150BF2-ACm220BF3-AC220BF2 ปั๊มหอยโข่งแบบหน้าแปลน Read More »

ACm-220B3-AC220B3 ปั๊มหอยโข่ง 3 นิ้ว ปริมาณน้ำมาก

ปั๊มหอยโข่ง 3 นิ้ว LEO รุ่น ACM220B3 (2 Hp.) ปั๊มหอยโข่ง 3 นิ้ว LEO รุ่น ACM220b3 (2 Hp.) การใช้งานเหมาะสำหรับงานเกษตรและอุตสาหกรรม อาคารสูง งานดับเพลิง ชลประทาน ส่งถ่ายน้ำระบบระบายความร้อน งานประปาทั่วไป ตัวปั๊มเหล็กหล่อป้องกันสนิมชนิดพิเศษ ใบพัดสแตนเลส แกนเพลาสแตนเลส AISI 304 อุณหภูมิของเหลงสูงสุด 40 องศา แรงดูดลึกสุด 8 เมตร มอเตอร์ อุปกรณ์ป้องกันความร้อนในตัว มอเตอร์ IE2 ระดับฉนวน Class F ระดับการป้องกัย IPX4 อุปกรณ์มาตรฐาน– ปั๊มหอยโข่ง 3 นิ้ว LEO รุ่น ACM220B3 (2 Hp.) เครื่องปั๊มน้ำตัวปั๊มเป็นเหล็กหล่อ และต้านการเกิดสนิมชนิดพิเศษเพลา AISI 304อุณหภูมิของเหลวสูงสุด  40

ACm-220B3-AC220B3 ปั๊มหอยโข่ง 3 นิ้ว ปริมาณน้ำมาก Read More »

ACm 220CH2-400CH2-AC400CH2 ปั๊มหอยโข่ง 2 นิ้ว

ปั๊มหอยโข่ง 2 นิ้ว LEO รุ่น ACM220CH2 (3 Hp.) ปั๊มหอยโข่ง 2 นิ้ว LEO รุ่น ACM220CH2 (3 Hp.) การใช้งานเหมาะสำหรับงานเกษตรและอุตสาหกรรม อาคารสูง งานดับเพลิง ชลประทาน ส่งถ่ายน้ำระบบระบายความร้อน งานประปาทั่วไป ตัวปั๊มเหล็กหล่อป้องกันสนิมชนิดพิเศษ ใบพัดสแตนเลส แกนเพลาสแตนเลส AISI 304 อุณหภูมิของเหลงสูงสุด 40 องศา แรงดูดลึกสุด 8 เมตร มอเตอร์ อุปกรณ์ป้องกันความร้อนในตัว มอเตอร์ IE2 ระดับฉนวน Class F ระดับการป้องกัย IPX4 อุปกรณ์มาตรฐานเครื่องปั๊มน้ำ– ตัวปั๊มเป็นเหล็กหล่อ และต้านการเกิดสนิมชนิดพิเศษ– เพลา AISI 304– อุณหภูมิของเหลวสูงสุด 40 ℃– แรงดูดลึกสุด 8 เมตร มอเตอร์– อุปกรณ์ทำความร้อนภายในตัว

ACm 220CH2-400CH2-AC400CH2 ปั๊มหอยโข่ง 2 นิ้ว Read More »