ปั๊มสูบน้ำบาดาลบ่อ

SP-3002-6003M ปั๊มสูบน้ำบาดาลบ่อ 6″

วัสดุอุปกรณ์ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ * ทุกชิ้นส่วนของชั้นใบพัดทำจากแสตนเลส * ความแรงน้ำเหนือกว่าใบพัดไฟเบอร์ * มีเช็ควาล์วในตัว (Built-in Check Valve) * มอเตอร์แฟรงกลิ้น FRANKLIN *มอเตอร์ 4″  NEMA Standard Description Model SP-3003, 3004   ชุดใบพัดน้ำ, ฝาครอบสายไฟ SST # 304 เช็ควาล์วและตะแกรง SST # 304 แกนเพลา SST # 431 ระบบรองแกนเพลา(Bearing) บุ๊ชยางสังเคราะห์(Buna-N Rubber) SP-3002M        ราคา 38,000 บาทSP-3002MT     ราคา 29,700 บาทSP-3003M        ราคา 52,300 บาทSP-3003MT      ราคา 42,000 บาทSP-3004M         ราคา 55,800 บาทSP-3004MT  […]

SP-3002-6003M ปั๊มสูบน้ำบาดาลบ่อ 6″ Read More »

SP-3002-6003 ปั๊มสูบน้ำบาดาลบ่อ 6″

วัสดุอุปกรณ์ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ * ทุกชิ้นส่วนของชั้นใบพัดทำจากแสตนเลส * ความแรงน้ำเหนือกว่าใบพัดไฟเบอร์ * มีเช็ควาล์วในตัว (Built-in Check Valve) * มอเตอร์แฟรงกลิ้น FRANKLIN *มอเตอร์ 4″  NEMA Standard Description Model SP-3003, 3004   ชุดใบพัดน้ำ, ฝาครอบสายไฟ SST # 304 เช็ควาล์วและตะแกรง SST # 304 แกนเพลา SST # 431 ระบบรองแกนเพลา(Bearing) บุ๊ชยางสังเคราะห์(Buna-N Rubber) SP-3002          ราคา 11,800 บาท SP-3003          ราคา 14,500 บาทSP-3004          ราคา 18,000 บาทSP-6002         

SP-3002-6003 ปั๊มสูบน้ำบาดาลบ่อ 6″ Read More »

ST-2506-5522M ปั๊มสูบน้ำบาดาลบ่อ 4″ ใบพัดสลัดทรายพร้อมมอเตอร์

วัสดุอุปกรณ์ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพของปั๊มสูบน้ำบาดาลบ่อ 4 ” ใบพัดสลัดทราย * มอเตอร์แฟรงกลิ้นผลิตในอเมริกา พร้อมระบบกันฟ้าผ่าในตัว (เฉพาะรุ่นไฟเฟสเดี่ยว)* ใบพัดน้ำระบบลอยตัวและให้ตัวได้ สลัดทราย* ท่อส่งและตะแกรงดูดทำจากแสตนเลส* มีเช็ควาล์วในตัว (Built-in Check Valve) ST-2506M         ราคา 13,000 บาทST-1306M         ราคา 13,000 บาทST-2509M         ราคา 15,300 บาทST-1310M         ราคา 15,300 บาทST-4007M         ราคา 20,000 บาทST-4007MT       ราคา 17,000 บาทST-2512M          ราคา 20,000 บาทST-2512MT        ราคา 17,000 บาทST-1315M           ราคา 20,000 บาทST-1315MT        ราคา 17,000 บาทST-8006M           ราคา 25,700 บาทST-8006MT        ราคา 19,300 บาทST-5510M          

ST-2506-5522M ปั๊มสูบน้ำบาดาลบ่อ 4″ ใบพัดสลัดทรายพร้อมมอเตอร์ Read More »

ST-2506-5522 ปั๊มสูบน้ำบาดาลบ่อ 4″ ใบพัดสลัดทราย

วัสดุอุปกรณ์ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพของปั๊มสูบน้ำบาดาลบ่อ 4 ” ใบพัดสลัดทราย * มอเตอร์แฟรงกลิ้นผลิตในอเมริกา พร้อมระบบกันฟ้าผ่าในตัว (เฉพาะรุ่นไฟเฟสเดี่ยว)* ใบพัดน้ำระบบลอยตัวและให้ตัวได้ สลัดทราย* ท่อส่งและตะแกรงดูดทำจากแสตนเลส* มีเช็ควาล์วในตัว (Built-in Check Valve) ST-2506           ราคา 3,200 บาทST-1306           ราคา 3,200 บาทST-2509           ราคา 3,700 บาทST-1310           ราคา 3,700 บาทST-4007           ราคา 4,800 บาทST-2512           ราคา 4,800 บาทST-1315           ราคา 4,800 บาทST-8006   

ST-2506-5522 ปั๊มสูบน้ำบาดาลบ่อ 4″ ใบพัดสลัดทราย Read More »

SP-1806-7510M ปั๊มสูบน้ำบาดาลแสตนเลสบ่อ 4″

วัสดุอุปกรณ์ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ * ทุกชิ้นส่วนของชั้นใบพัดทำจากแสตนเลส* ความแรงน้ำเหนือกว่าใบพัดไฟเบอร์* มีเช็ควาล์วในตัว (Built-in Check Valve)* มอเตอร์แฟรงกลิ้นผลิตในอเมริกา พร้อมระบบ กันฟ้าผ่าในตัว (เฉพาะรุ่นไฟเฟสเดี่ยว) Model Description SP-18, 25 SP-40, 75 ชุดใบพัดน้ำ, ฝาครอบสายไฟ SST # 304 เช็ควาล์วและตะแกรง SST # 304 แกนเพลา SST # 304 SST # 431 ระบบรองแกนเพลา(Bearing) บุ๊ชยางสังเคราะห์(Buna-N Rubber) SP-1806M           ราคา 14,000บาทSP-1812M           ราคา 17,600บาทSP-2508M            ราคา

SP-1806-7510M ปั๊มสูบน้ำบาดาลแสตนเลสบ่อ 4″ Read More »

SP-1806-7510 ปั๊มสูบน้ำบาดาลแสตนเลสบ่อ 4″

วัสดุอุปกรณ์ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ * ทุกชิ้นส่วนของชั้นใบพัดทำจากแสตนเลส* ความแรงน้ำเหนือกว่าใบพัดไฟเบอร์* มีเช็ควาล์วในตัว (Built-in Check Valve)* มอเตอร์แฟรงกลิ้นผลิตในอเมริกา พร้อมระบบ กันฟ้าผ่าในตัว (เฉพาะรุ่นไฟเฟสเดี่ยว) Model Description SP-18, 25 SP-40, 75 ชุดใบพัดน้ำ, ฝาครอบสายไฟ SST # 304 เช็ควาล์วและตะแกรง SST # 304 แกนเพลา SST # 304 SST # 431 ระบบรองแกนเพลา(Bearing) บุ๊ชยางสังเคราะห์(Buna-N Rubber) ปั๊มสูบน้ำบาดาลแสตนเลสบ่อ 4″ SPECIFICATIONS SP-1806                ราคา 4,200บาทSP-1812             

SP-1806-7510 ปั๊มสูบน้ำบาดาลแสตนเลสบ่อ 4″ Read More »