TSV-650-750-1000 ถังกรองทรายไฟเบอร์กลาส (แบบท่อบน)

* วิธีการประกอบติดตั้ง *1) พับขากรอง(no.6 ตามภาพ) เข้าหาท่อกลาง(no.5 ตามภาพ) เพื่อสอดเข้าไปในถัง2) กางขากรองออกทุกตัว และวางไว้จุดศูนย์กลางก้นถัง โดยใช้ฝาครอบบังทราย(ดังในภาพ B)เป็นตัวบังคับให้ได้ตำแหน่งที่ถูกต้อง อย่าบรรจุทรายก่อนใส่ท่อกรอง มิฉะนั้น ท่อกรองอาจสวมเข้ากับมัลติพอร์ตวาล์วไม่ได้3) บรรจุทรายเข้าในถังโดยไม่เกิน 75% ของความจุภายในทั้งหมด การบรรจุทรายในปริมาณที่มากเกินไป จะมีผลทำให้ผลของขั้นตอนล้างย้อนกลับ(Back Wash)ด้อยลง ตะกอนไม่อาจถูกขับออกมาได้โดยง่าย4) หลังบรรจุทรายเสร็จ นำฝาครอบบังทรายออก นำมัลติพอร์ตวาล์วสวมเข้ากับท่อกรองและยึดน๊อตให้แน่น ต่อท่อน้ำเข้าออกตามที่ระบบ หมายเหตุ1) หยุดการทำงานของปั๊มก่อนทุกครั้ง ก่อนปรับมัลติพอร์ตวาล์ว2) ปล่อยแรงดันในถังออกก่อนทุกครั้ง ก่อนถอดมัลติพอร์ตวาล์ว  ** การใช้งานของมัลติพอร์ตวาล์วทั้ง 6 ระบบ (6 Functions of Multi-port Valve) ** 1 Filter(Pool-Pump-Valve-Pass Filter-Valve-Pool)ระบบกรองปกติ (สระ~ปั๊ม~วาล์ว~ผ่านกรอง~วาล์ว~สระ) 2 Back wash(ล้างกรอง) (Pool-Pump-Valve-Wash Filter-Valve-Waste)ระบบล้างกลับ (สระ~ปั๊ม~วาล์ว~ย้อนกรอง~วาล์ว~ปล่อยทิ้ง) ทำการล้างกลับ (Back wash) เมื่อแรงดันในถังขณะใช้งานเกินกว่า 15 …

TSV-650-750-1000 ถังกรองทรายไฟเบอร์กลาส (แบบท่อบน) Read More »