SW-61-121-251 ปั๊มหอยโข่งแสตนเลส

ปั๊มหอยโข่งแสตนเลสSW-61, 121(T)

ปั๊มหอยโข่งแสตนเลสSW-251(T)

ใบพัดน้ำปั๊มหอยโข่งแสตนเลส

คุณสมบัติพิเศษของปั๊มหอยโข่งแสตนเลส
* ใบพัดน้ำและเสื้อปั๊มทำจากแสตนเลส ป้องกันการกัดกร่อน ซึ่งใบพัดน้ำจะไม่มีการติดขัด แม้ปั๊มจะถูกเว้นการใช้งาน เป็นเวลานานก็ตาม
* ด้วยทุกชิ้นส่วนอะไหล่ที่สัมผัสกับน้ำทำจากวัสดุไม่เป็น- สนิมและปราศจากสารพิษ ให้ความปลอดภัยสูงสุดและ ถูกหลักอนามัย มาตรฐาน R/O

ประโยชน์การใช้งานของปั๊มหอยโข่งแสตนเลส
ใช้ในการสูบจ่ายน้ำบริโภคในครัวเรือน อุตสาหกรรมอาหาร ใช้ในระบบ R/O ของโรงงานผลิตน้ำดื่ม สูบส่งทั่วไป ระบบความเย็นและระบบน้ำร้อน Chiller 

***การเลือกซื้อปั๊มควรเลือกซื้อเผื่อโหลดหนึ่งเท่า***

SW-61                            ราคา 6,300 บาท
SW-61T                          ราคา 6,300 บาท
SW-121                          ราคา 7,500 บาท
SW-121T                        ราคา 7,500 บาท
SW-251                          ราคา 11,200 บาท
SW-251T                       ราคา 11,200 บาท