SPM-100-151-200-300 ปั๊มไส้กรอง(บ่อสระว่ายน้ำ)

ปั๊มไส้กรอง(บ่อสระว่ายน้ำ)SPM-200(T),SPM-300(T)

ทนน้ำร้อนได้ถึง 70 องศา

ปั๊มไส้กรอง(บ่อสระว่ายน้ำ)SPM-100

มีเซฟว์ไพร์มิ่ง

คุณสมบัติพิเศษของปั๊มไส้กรอง(บ่อสระว่ายน้ำ)SPM-100
* ออกแบบให้ปราศจากสื่อกระแสไฟระหว่างห้องปั๊มและมอเตอร์ ตามมาตรฐานยุโรป รับรองต่อความปลอดภัยของชีวิตสูงสุด
* ใบพัดน้ำ ตัวชนและเสื้อปั๊มทำจากเทอร์โมพลาสติกสังเคราะห์ (High Reinforced Thermal Plastic) 
* ทุกชิ้นส่วนของในชุดปั๊มทนความร้อน +5 oC ~ +100 oC
* ด้วยทุกชิ้นส่วนอะไหล่ที่สัมผัสกับน้ำทำจากวัสดุไม่เป็นสนิม
 และปราศจากสารพิษ ให้ความปลอดภัยสูงสุด

ประโยชน์การใช้งานของปั๊มไส้กรอง(บ่อสระว่ายน้ำ)SPM-100
ใช้สูบจ่ายหมุนเวียน บำบัดสภาพน้ำในสระว่ายน้ำ บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม (ดังภาพประกอบ)หรือบ่อน้ำร้อน(ไม่เกิน70oC) บ่อน้ำตกจำลอง ฯลฯ

SPM-100(101)             ราคา 10,000  บาท
SPM-151                      ราคา 11,300  บาท
SPM-200                      ราคา 14,000 บาท
SPM-200T                    ราคา 14,000 บาท
SPM-300                      ราคา 16,700 บาท
SPM-300T                    ราคา 16,700 บาท