ปั๊มน้ำพุ SL750FRS / 1500FRS

ปั๊มน้ำพุแบบทุ่นลอย SL-750FRS(T) , SL-1500FRS(T)

จุดเด่นและคุณสมบัติพิเศษ
– การเลือกใช้หัวน้ำพุแบบต้นสน ได้คำนึงถึงประสิทธิภาพและความสวยงามควบคู่กัน โดยการติดตั้งให้หัวพ่นของหัวน้ำพุอยู่ต่ำกว่าผิวน้ำ 1-2 ซม. เพื่อให้น้ำและอ๊อกซิเจนที่อยู่รอบข้างปสมกันดันขึ้นสู่อากาศ
– ทุ่นลอยจะขึ้นลงตามระดับน้ำ คงความสวยงามทุกฤดูกาล ต่างจากหัวน้ำพุแบบติดตั้งท่อถาวร
– ติดตั้งง่าย และสามารถเลือกยึดทุ่นได้ทั้งแบบปักเสา หรือขึงยึดด้วยเชือก

Product Description

Voltage ไฟ                          220V / 380V
Output กำลัง                      750 W 1500 W
Fountain หัวน้ำพุ Casade  1.5″(ต้นสน)
Capacity ปริมาณน้ำ          300L/Min 450 L/Min.
Cable สายไฟ                     30M
Head ส่งสูง                         5 M 7.5 M

ราคา

SL-750FRS                    ราคา 15,800 บาท
SL-750FRST                  ราคา 15,800 บาท
SL-1500FRS                  ราคา 18,000 บาท
SL-1500FRST                ราคา 18,000 บาท