SA32-160C-160B-200C ปั๊มหอยโข่งแสตนเลสแบบหน้าแปลน

ปั๊มหอยโข่งแสตนเลสแบบพร้อมหน้าแปลน SST

มาตรฐาน EN 733 (ex DIN 24255)

ประโยชน์การใช้งานของปั๊มหอยโข่งแสตนเลสแบบพร้อมหน้าแปลน SST
ใช้สูบจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมอาหาร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอุตสาหกรรมเคมี เครื่องซักล้าง ระบบงานหมุนเวียน หรือระบบเพิ่ม-แรงดัน ฯลฯ สามารถสูบจ่ายน้ำที่มีกรดด่างเจือจาง หรือน้ำกร่อยได้

คุณสมบัติพิเศษของปั๊มหอยโข่งแสตนเลสแบบพร้อมหน้าแปลน SST
* ใบพัดน้ำและเสื้อปั๊มทำจากแสตนเลส ป้องกันการกัดกร่อน ซึ่งใบพัดน้ำ จะไม่ติดขัด แม้ปั๊มเว้นการใช้งานเป็นเวลานาน
* ทุกชิ้นส่วนที่สัมผัสกับน้ำทำจากวัสดุไม่เป็นสนิม ปราศจากสารพิษให้ความปลอดภัยสูงสุด
* ซีลไวตัน ใช้กับน้ำทะเลได้
* อุณหภูมิของน้ำที่ใช้ ระหว่าง 5 ถึง 104 oC
* Max. Operation Pressure: 10 Bar *Protection IP 55 *Insulation F class

SA32-160C                   ราคา 17,300 บาท
SA32-160CT                 ราคา 16,000 บาท
SA32-160B                   ราคา 22,700 บาท
SA32-160BT                 ราคา 19,300 บาท
SA32-200CT                 ราคา 31,400 บาท