NC40-160AM ปั๊มหอยโข่งแบบหน้าแปลน

ประโยชน์การใช้งาน
ประปาหมู่บ้าน ระบบบุ๊ซเตอร์ ยิงสปริงเกอร์ อุตสาหกรรม ระบบดับเพลิง ส่งน้ำงานเกษตร

NC40-160AM              ราคา 38,000 บาท