MTVS-211-215-222 ปั๊มแรงดันสูงหลายใบพัดแนวตั้ง(แสตนเลส)

ระบบกรองของน้ำดื่ม R/Oระบบน้ำของอาคารสูงระบบดับเพลิงส่งสูง ส่งไกลของงานเกษตรระบบแรงดันสูง ใบพัดน้ำและฝาครอบทำจากแสตนเลส

รายละเอียดการเลือกใช้วัสดุส่วนประกอบของปั๊มแรงดันสูงหลายใบพัดแนวตั้ง MTVS-211(T) , MTVS-215(T) , MTVS-222(T)

* ใบพัดน้ำและฝาครอบทำจากแสตนเลส 304L

* เพลาปั๊มและปลอกเสื้อปั๊มทำจากแสตนเลส

คุณสมบัติพิเศษของปั๊มแรงดันสูงหลายใบพัดแนวตั้ง MTVS-211(T) , MTVS-215(T) , MTVS-222(T)

* แรงส่งสูง(แรงดัน)สูงกว่าปั๊มทั่วไป

* Protection IP 55 * Insulation F class

* อุณหภูมิของน้ำ ระหว่าง +5 ถึง 60 oC

ประโยชน์การใช้งานของปั๊มแรงดันสูงหลายใบพัดแนวตั้ง MTVS-211(T) , MTVS-215(T) , MTVS-222(T)

สำหรับสูบจ่ายน้ำให้อาคารสูง หรือส่งระยะไกล ใช้ประกอบระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติ(บู๊ซเตอร์) ระบบชิลเลอร์คูลลิ่งทาวเวอร์ในงานอุตสาหกรรม ระบบดับเพลิง ระบบน้ำดื่ม ฯลฯ

MTVS-211                  ราคา 19,400 บาท
MTVS-211T                ราคา 19,400 บาท
MTVS-215                  ราคา 22,700 บาท
MTVS-215T                ราคา 22,700 บาท
MTVS-222                  ราคา 26,700 บาท
MTVS-222T                ราคา 26,700 บาท