MTS-46-84-105 ปั๊มแรงดันสูงหลายใบพัดเซฟว์ไพรมิ่ง

ปั๊มแรงดันสูงหลายใบพัดเซฟว์ไพรมิ่งMT

รายละเอียดการเลือกใช้วัสดุส่วนประกอบของปั๊มแรงดันสูงหลายใบพัดเซฟว์ไพรมิ่งMT
* มีโอเวอร์โลดในตัวสำหรับรุ่น 220V
* ใบพัดน้ำทำจากโนริล
* เพลาปั๊มและปลอกเสื้อปั๊มทำจากสแตนเลส
* ตัวชนและฝาหอยหน้าทำจากเหล็กหล่อ
คุณสมบัติพิเศษของปั๊มแรงดันสูงหลายใบพัดเซฟว์ไพรมิ่งMT
* ระบบเซฟว์ไพรมิ่ง แรงดูดดี
* แรงส่งสูง(แรงดัน)ที่สูงกว่าปั๊มใบพัดเดี่ยวทั่วไป
* Protection IP 54 * Insulation F class
* ความร้อนของน้ำที่ดูด ระหว่าง +5 ถึง 60 oC
ประโยชน์การใช้งานของปั๊มแรงดันสูงหลายใบพัดเซฟว์ไพรมิ่งMT
ใช้งานด้านระบบสปริงเกอร์ ประกอบเข้าระบบจ่ายน้ำ-อัตโนมัติ(บุ๊ซเตอร์) ระบบชิลเลอร์คูลลิ่งเทาเวอร์ในงานอุตสาหกรรม ส่งน้ำทางไกลที่ต้องการแรงงดันสูง
 ส่งน้ำเก็บที่ถังพักน้ำ ใช้ในการเกษตร ลดน้ำต้นไม้ งานสวน งานไร่ ใช้ในงานครัวเรือน ส่งน้ำขึ้นที่สูง(ตามระดับที่ปั๊มสามารถส่งได้) ต่อเป็นระบบออโต้+ชุดบุ๊ชเตอร์ ได้ดีมีประสิทธิภาพ

             MT-46(T)      MT-84(T)       MT-105(T)

L1         244 mm           265 mm            330mm

L2         269 mm           290 mm            375mm

L3         495 mm           513 mm            630mm

MT-46                       ราคา 13,400 บาท
MT-46T                     ราคา 13,400 บาท
MT-84                       ราคา 14,700 บาท
MT-84T                     ราคา 14,700 บาท
MT-105                     ราคา 20,000 บาท
MT-105T                   ราคา 20,000 บาท