JA-200F ปั๊มเพิ่มแรงดันอัตโนมัติ

ประโยชน์การใช้งาน
JA-200 ออกแบบเพื่อตอบโจทการใช้น้ำของชั้นตึกใกล้ดาดฟ้า (ซึ่งแรงดันที่รับจากถังน้ำบนดาดฟ้าไม่เพียงพอ
กับการใช้งาน) โดย JA-200 ต้องการระดับน้ำในถังเพียง 20 cm ก็สามารถสร้างแรงดันได้เพิ่มขึ้น 1.3 bar บวกกับ
แรงทิ้งดิ่งของชั้นตึกเฉลี่ย 0.3 bar ต่อชั้น จึงมีแรงดันใช้งานจริงไม่ต่ำกว่า 1.6 bar ซึ่งเหมาะกับการใช้งานและ
ไม่เกิดปัญหาแรงดันเกินจนทำให้ระบบท่อเสียหายเหมือนปั๊มแรงดันทั่วไป

คุณสมบัติพิเศษ
1) มีสวิตช์เซ็นเซอร์วัดการไหลของน้ำ ปั๊มจะทำงาน
โดยอัตโนมัติ เมื่อมีการใช้น้ำเกินกว่า 1 ลิตร/นาที
2) ปั๊มจะหยุดทำงานหากไม่มีน้ำในท่อดูด
3) ให้ปริมาณน้ำมากกว่าปั๊มถังอัตโนมัติทั่วไปเท่าตัว
 สามารถใช้น้ำพร้อมกันได้ 6 ถึง 10 ก๊อก
4) JA-200 ทำงานเงียบและปราศจากแรงสั่นสะเทือน
 จึงเหมาะกับการติดตั้งไว้บนดาดฟ้า
5) มีอุปกรณ์กรองน้ำก่อนเข้าปั๊ม รับประกันความแม่นยำ ของเซ็นเซอร์

JA-200F                    ราคา 5,400 บาท