HC-532-733T ปั๊มส่งสูงเซฟว์ไพรมิ่ง 2-3 ใบพัด

ปั๊มส่งสูงเซฟว์ไพรมิ่ง 2 ใบพัดHC-532(T),HC733T

วัสดุอุปกรณ์ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ ปั๊มส่งสูงเซฟว์ไพรมิ่ง 2 ใบพัด
ใช้เหล็กคอยล์รีดเย็น(แบบเงา) ลวดทองแดงและฉนวนคุณภาพเกรดสูง ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันกับผู้ผลิตใน-ประเทศอิตาลี และญี่ปุ่น-ตลับลูกปืน NTN/Japan โอเวอร์โลดโปรเท็คเตอร์ในตัว-เสื้อมอเตอร์เหล็กหล่อซึ่งสร้างสนามไฟฟ้าสถิตที่ดีกว่าอลูมิเนียม สำหรับปั๊มแรงม้าสูง

ประโยชน์การใช้งาน ปั๊มส่งสูงเซฟว์ไพรมิ่ง 2 ใบพัด
ด้วยคุณสมบัติที่มีแรงส่งสูงมาก จึงเหมาะกับงานที่ต้องการแรงดันมากเป็นพิเศษ เช่นอุตสาหกรรมพลาสติก การต่อเข้าชุดบู๊ซเตอร์การกักเก็บน้ำในอาคารที่สูง หรือพื้นที่ภูเขา การต่อสปริงเกอร์ ประปาหมู่บ้าน ฯลฯ

 

  HC-532(T) 2ใบพัด
  HC-733T 3 ใบพัด

HC-532                      ราคา 41,500 บาท
HC-532T                   ราคา 36,000 บาท
HC-733T                    ราคา 48,800 บาท