EDHm-2-EDH4-10-20 ปั๊มหอยโข่งแนวนอนหลายใบพัด

สภาพการใช้งาน
เหมาะสำหรับใช้กับน้ำประปารดน้ำสวน  หรือ ชลประทานผักเรือนกระจก  ฟาร์มเพาะพันธุ์ปลา  และ  ฟาร์มเลี้ยงสัตว์   ทั้งนี้ยังเหมาะกับงาน  อุตสาหกรรม และ  เหมืองแร่ การประปาและระบายน้ำภาควิสาหกิจ ใช้กับอาคารสูง    ระบบปรับอากาศ  แบบรวมศูนย์ และระบบไหลเวียนความร้อนส่วนกลาง เป็นต้น

เครื่องปั๊มน้ำ
เพลาสแตนเลส AISI 304
อุณหภูมิของเหลวสูงสุด 85℃
ระดับความสูงถึง 1,000 เมตร
แรงดูดลึกสุด 8 เมตร

มอเตอร์
อุปกรณ์ป้องกันความร้อนในตัวเครื่อง สำหรับมอเตอร์เฟสเดียว
ระดับฉนวน   F
ระดับการป้องกัน  IP44
อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด  40 °C

EDHm2-60          ราคา 13,000 บาท
EDHm4-60          ราคา 13,400 บาท
EDH4-60            ราคา 13,300 บาท
EDH10-30          ราคา 19,400 บาท
EDH10-40          ราคา 22,100 บาท
EDH10-50          ราคา 24,200 บาท
EDH20-30          ราคา 27,000 บาท