ECHSm2-ECHS4 ปั๊มหอยโข่งแนวนอนหลายใบพัด

สภาพการใช้งาน เหมาะสำหรับใช้กับน้ำประปา รดน้ำสวน หรือ ชลประทานผักเรือนกระจกฟาร์ม เพาะพันธุ์ปลาและฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้ยังเหมาะกับงานอุตสาหกรรม และเหมืองแร่ การประปาและระบายน้ำภาควิสาหกิจ ใช้กับอาคารสูง รวมถึงระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์และระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ Cooling tower เป็นต้น

ตัวปั๊มน้ำพลาสแตนเลส AISI 304 อุณหภูมิของเหลวสูงสุด 85องศา ดูดลึก 8 เมตร

มอเตอร์ อุปกรณ์ป้องกันความร้อนในตัว มอเตอร์เฟสเดียว ระดับฉนวน ClassF ระดับป้องกัน IP55

ECHSm2-30        ราคา 14,600 บาท
ECHSm4-40        ราคา  17,400 บาท
ECHS4-40           ราคา 16,900 บาท
ECHSm4-60        ราคา 19,100 บาท
ECHS4-60           ราคา 18,300 บาท