ECHm2-4-10-15-20 ปั๊มหอยโข่งแนวนอนหลายใบพัด

เครื่องปั๊มน้ำ

*เพลาสแตนเลส AISI 304
*อุณหภูมิของเหลวสูงสุด  +85℃
*ระดับความสูงถึง  1,000  เมตร
*แรงดูดลึกสุด  8 เมตร

มอเตอร์

*อุปกรณ์ป้องกันความร้อนในตัวเครื่อง สำหรับมอเตอร์เฟสเดียว
*ระดับฉนวน   F
*ระดับการป้องกัน  IP44
*อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด  +40  ℃

สภาพการใช้งาน

เหมาะสำหรับใช้กับน้ำประปา รดน้ำสวน หรือ ชลประทานผักเรือนกระจก ฟาร์มเพาะพันธุ์ปลา และ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้ยังเหมาะกับงานอุตสาหกรรม และเหมืองแร่ การประปาและระบายน้ำภาควิสาหกิจ ใช้กับอาคารสูง รวมถึงระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ และระบบไหลเวียนความร้อนส่วนกลาง เป็นต้น

ECHm2-30              ราคา 8,600 บาท
ECHm2-60            ราคา 12,400 บาท
ECHm4-40            ราคา 11,400 บาท
ECH4-40                ราคา 11,000 บาท
ECHm4-60             ราคา13,100 บาท
ECH4-60                 ราคา 12,800 บาท
ECHm10-20            ราคา 12,900 บาท
ECHm10-40            ราคา 18,900 บาท
ECH10-40                ราคา 18,200 บาท
ECH10-50                ราคา 20,400 บาท
ECH15-40                ราคา 24,400 บาท
ECHm20-20            ราคา 17,800 บาท
ECH20-20               ราคา 17,500 บาท
ECH20-40               ราคา 24,000 บาท