AMSm70-120/AMS70-120 ปั๊มหอยโข่งสแตนเลส

เครื่องสูบน้ำ LEO รุ่น AMS เป็นปั๊มหอยโข่งสแตนเลสสติล เหมาะสำหรับใช้กับน้ำประปา เพิ่มแรงดันน้ำภายในท่อ ปรับใช้กับงาน รดน้ำสวน ชลประทานผักเรือนกระจก ฟาร์มเพาะพันธุ์ปลา และ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้ยังเหมาะกับงานอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ การประปา และระบายน้ำภาควิสาหกิจ อาคารสูง ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ และ ระบบไหลเวียนความร้อนส่วนกลาง เป็นต้น

 

เครื่องปั๊มน้ำ:
– ตัวปั๊ม AISI 304
– เพลา AISI 304
– อุณหภูมิของเหลวสูงสุด 85 ℃
– ระดับความสูงถึง 1,000 เมตร

มอเตอร์:
– อุปกรณ์ป้องกันความร้อนในตัวสำหรับมอเตอร์เฟสเดียว
– ระดับฉนวน F
– ระดับการป้องกัน IPX4
– ระดับอุณหภูมิสูงสุด 40 ℃

AMSm70/0.37    ราคา 6,200 บาท
AMS70/0.55       ราคา 7,000 บาท
AMSm70/0.75    ราคา 8,100 บาท
AMS70/0.75       ราคา 8,100 บาท
AMSm120/1.1    ราคา 8,500 บาท
AMS120/1.1       ราคา 8,300 บาท