AJm 45-75-110-150L ปั๊มเจ๊ทแรงส่งสูง

ปั๊มเจ๊ทแรงส่งสูง AJm45

สภาพการใช้งาน
ใช้ส่งน้ำสะอาด เน้นส่งสูงเหมาะสำหรับใช้สูบน้ำจากบ่อ ชลประทาน ฉีดฝอยในสวน  เพิ่มแรงดันเสริมในการไหลเวียนของน้ำ ใช้ในงานเกษตร อุตสาหกรรมและประปาในครัวเรือน เป็นต้น

เครื่องปั๊มน้ำ
ตัวปั๊มเหล็กหล่อ ต้านการเกิดสนิมชนิดพิเศษ ใบพัดสแตนเลส  เพลาสแตนเลส AISI 304 อุณหภูมิของเหลวสูงสุด  +40  ℃  แรงดูดลึกสุด   +9 เมตร

มอเตอร์
อุปกรณ์ป้องกันความร้อนในตัว  สำหรับมอเตอร์เฟสเดียว ระดับฉนวน F  ระดับการป้องกัน IPX4  อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด +40  ℃

AJm 45           ราคา 4,400 บาท
AJm 75           ราคา 6,200 บาท
AJm 110        ราคา 10,300 บาท
AJm 150L       ราคา 11,200 บาท