2ACm150-2AC150-2AC220 ปั๊มหอยโข่งแบบส่งสูง 2 ใบพัด

Domestic – 2 Stages Centrifugal Pump
เครื่องสูบน้ำ
 LEO รุ่น 2ACm150 เป็นปั๊มน้ำแรงเหวี่ยง เหมาะสำหรับใช้กับภาคอุตสาหกรรม และน้ำประปาในเมือง ใช้เพิ่มแรงดันสำหรับอาคารสูง และงานดับเพลิง ชลประทานสวน ส่งถ่ายน้ำระยะทางไกล ระบายความร้อนและปรับอากาศ เพิ่มแรงดันในการหมุนเวียนน้ำร้อนและน้ำเย็น

เครื่องปั๊มน้ำ
ตัวปั๊มเหล็กหล่อ และช่วยต้านการเกิดสนิมชนิดพิเศษ
เพลา AISI 304
อุณหภูมิของเหลวสูงสุด  40 ℃
แรงดูดลึกสุด   8 เมตร
ล่อน้ำอัตโนมัติ


มอเตอร์ อุปกรณ์ทำความร้อนภายในตัว สำหรับมอเตอร์เฟสเดียว
ระดับฉนวน F
ระดับการป้องกัน IPX4
อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด 40℃
มอเตอร์ IE 2 สำหรับ 4AC75

2ACm 150        ราคา 13,400 บาท
2AC 150           ราคา 13,400 บาท
2AC 220           ราคา 14,600 บาท