สวิตช์ลูกลอยไฟฟ้า

สวิตช์ลูกลอยไฟฟ้า รุ่น OLYMPIC

สวิตช์ลูกลอยไฟฟ้า รุ่น SUPERTEC (Double Chamber)

Specification Table สวิตช์ลูกลอยไฟฟ้า

ประโยชน์การใช้งาน
1) การใช้สวิตช์ลูกลอยควบคุมระดับน้ำ เพื่อป้อนกันไม่ให้ปั๊มทำงานโดยปราศจากน้ำ (กันน้ำแห้ง)
ลักษณะการทำงาน
สวิตช์ลูกลอยจะตัดวงจรการทำงานของปั๊มน้ำในขณะที่ระดับน้ำในถังลดลงถึงจุดที่ตั้งไว้ และจะสั่งการให้ปั๊มน้ำทำงานในขณะที่ระดับน้ำ
ได้เพิ่มสูงถึงจุดที่ตั้งไว้
2) การใช้สวิตช์ลูกลอยควบคุมระดับน้ำ เพื่อป้อนกันน้ำล้นถังและสั่งให้ปั๊มน้ำทำงานก่อนน้ำจะหมด
ลักษณะการทำงาน
สวิตช์ลูกลอยจะสั่งให้ปั๊มน้ำทำงานในขณะที่ระดับน้ำในถังลดลงถึงจุดที่ตั้งไว้ จากนั้น ขณะที่ระดับน้ำได้เพิ่มสูงถึงจุดที่ตั้งไว้ (น้ำเต็ม)
สวิตช์ลูกลอยจะตัดวงจรการทำงานของปั๊ม
3) การใช้สวิตช์ลูกลอยควบคุม เพื่อป้อนกันน้ำล้นถังที่จ่ายเข้าและป้องกันน้ำแห้งในแหล่งน้ำดูดของปั๊ม โดยใช้สวิตช์ลูกลอยพร้อมกัน 2 ชุด

ลักษณะการทำงาน
สวิตช์ลูกลอยตัวที่ 1 จะสั่งให้ปั๊มน้ำทำงานในขณะที่ระดับน้ำในถังลดลงถึงจุดที่ตั้งไว้ จากนั้น
ขณะที่ระดับน้ำได้เพิ่มสูงถึงจุดที่ตั้งไว้ (น้ำเต็ม) สวิตช์ลูกลอยจะตัดวงจรการทำงานของปั๊ม
สวิตช์ลูกลอยตัวที่ 2 จะตัดวงจรการทำงานของปั๊มขณะที่ระดับน้ำในแหล่งน้ำดูดลดลงถึงจุดที่ตั้งไว้
ป้องกันไม่ให้ปั๊มทำงานโดยปราศจากน้ำ

หมายเหตุ ในกรณีปั๊มน้ำที่มีกำลังแรงม้าเกินกว่า 1.1 KW หรือ 1.5 แรงม้า หรือปั๊มที่เป็นไฟ 3 เฟส(380V) ห้ามต่อไฟของปั๊มผ่านโดยตรงกับ
สวิตช์ลูกลอย ควรนำสายไฟของสวิตช์ลูกลอยต่อเข้าควบคุมการทำงานของคอยล์ไฟของสวิตช์แมคเนติก โดยที่สวิตช์แมคเนติก
จะแบกรับกระแสไฟของปั๊ม