ปั๊มแรงดันสูงมืออาชีพ (ใช้งานหนัก)

ปั๊มแรงดันสูงมืออาชีพ (ใช้งานหนัก)

มีแต่ตัวปั๊มยังไม่รวมมอเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ

Auto stop system
หยุดปั๊มขณะที่ปิดปืนฉีด
ลดสึกหรอ ถนอมเครื่องให้ทนทาน
ประหยัดค่าไฟ และบำรุงรักษา

PRO-76AT  ราคา 32,000 บาท