ปั๊มหอยโข่ง LEO PUMP

Peripheral Pump

XKM 50-1          ราคา 2,500 บาท

Peripheral Pump

APM 37     ราคา 3,200 บาท

Self-Priming Peripheral Pump

APSm 37      ราคา 4,100 บาท
APSm 75      ราคา 5,800 บาท

Self-Priming Peripheral Pump (AUTO)

LKSm 130          ราคา 4,600 บาท
LKSm 350A       ราคา 5,500 บาท
LKSm 550A        ราคา 7,000 บาท
LKSm 750A        ราคา 7,900 บาท

Stainless Steel Jet Pump

AJm 45S       ราคา 5,400 บาท
AJm 75S       ราคา 7,000 บาท

Jet Pump

AJm 45           ราคา 4,400 บาท
AJm 75           ราคา 6,200 บาท
AJm 110        ราคา 10,300 บาท
AJm 150L       ราคา 11,200 บาท

Jet Pump For Deep Wells

AJDm 75/2H (เจ๊ทเดี่ยว)     ราคา 8,900 บาท
AJDm 110/2H (เจ๊ทเดี่ยว)    ราคา 12,100 บาท
AJDm 75/4H (เจ๊ทคู่)            ราคา 8,500 บาท

Self-Priming Centrifugal Pump

XHSm 1500         ราคา 13,100 บาท
XHSm 2000         ราคา 14,900 บาท

สำหรับการเกษตรและอุตสาหกรรม

Centrifugal Pump

ACm 37          ราคา 5,000 บาท
ACm 60          ราคา 6,000 บาท
ACm 75          ราคา 7,300 บาท

Centrifugal Pump

ACm 75B2            ราคา 6,900 บาท
ACm 150B2        ราคา 10,200 บาท
AC 150B2            ราคา 10,200 บาท

Centrifugal Pump

ACm 220CH2      ราคา 19,000 บาท
ACm 400C2         ราคา 25,900 บาท
AC 400CH2          ราคา 23,000 บาท

Centrifugal Pump

ACm 220B3   ราคา 16,500 บาท
AC 220B3       ราคา 16,500 บาท

Centrifugal Pump

ACm110BF2       ราคา 12,000 บาท
ACm150BF2       ราคา 12,500 บาท
AC150BF2           ราคา 11,70บาท
ACm 220BF3       ราคา 15,300 บาท
AC220BF3            ราคา 19,800 บาท

หมายเหตุ หน้าแปลนด้านดูดจะมีมาอันเดียว ไม่ได้มาเป็นคู่

2 Stages Centrifugal Pump

2ACm 150        ราคา 13,400 บาท
2AC 150           ราคา 13,400 บาท
2AC 220           ราคา 14,600 บาท

Centrifugal Pump Stainless Steel Impeller

XSTm32-160/22     ราคา 18,000 บาท
XST32-160/22       ราคา 15,000 บาท
XST32-200/40        ราคา 23,200 บาท
XST32-250/55        ราคา 32,200 บาท
XST40-200/55        ราคา 28,600 บาท
XST40-200/75        ราคา 30,700 บาท
XST50-200/110      ราคา 68,500 บาท
XST50-250/150      ราคา 76,000 บาท

Centrifugal Pump Tensile Steel Impeller

XST40-160/30         ราคา 21,500 บาท
XST40-160/40         ราคา 23,000 บาท
XST50-125/40        ราคา 22,300 บาท
XST50-160/55        ราคา 27,600 บาท
XST50-160/75        ราคา 29,300 บาท
XST65-160/92        ราคา 68,600 บาท
XST80-160/150      ราคา 75,600 บาท

Stainless Steel Centrifugal Multi-Stage Pump

   ECHm2-30                      ราคา 8,600 บาท
    ECHm2-60                    ราคา 12,400 บาท
   ECHm4-40                    ราคา 11,400 บาท
   ECH4-40                       ราคา 11,000 บาท
  ECHm4-60                   ราคา13,100 บาท
    ECH4-60                      ราคา 12,800 บาท
    ECHm10-20                 ราคา 12,900 บาท
    ECHm10-40                ราคา 18,900 บาท
    ECH10-40                    ราคา 18,200 บาท
     ECH10-50                    ราคา 20,400 บาท
    ECH15-40                   ราคา 24,400 บาท
   ECHm20-20                ราคา 17,800 บาท
   ECH20-20                   ราคา 17,500 บาท
   ECH20-40                   ราคา 24,000 บาท

Stainless Steel Centrifugal Multi-Stage Pump

ECHSm2-30        ราคา 14,600 บาท
ECHSm4-40        ราคา  17,400 บาท
ECHS4-40           ราคา 16,900 บาท
ECHSm4-60        ราคา 19,100 บาท
ECHS4-60           ราคา 18,300 บาท

Stainless Steel Centrifugal Multi-Stage Pump

EDHm2-60          ราคา 13,000 บาท
EDHm4-60          ราคา 13,400 บาท
EDH4-60            ราคา 13,300 บาท
EDH10-30          ราคา 19,400 บาท
EDH10-40          ราคา 22,100 บาท
EDH10-50          ราคา 24,200 บาท
EDH20-30          ราคา 27,000 บาท

Stainless Steel Centrifugal Single-Stage Pump

AMSm70/0.37    ราคา 6,200 บาท
AMS70/0.55       ราคา 7,000 บาท
AMSm70/0.75    ราคา 8,100 บาท
AMS70/0.75       ราคา 8,100 บาท
AMSm120/1.1    ราคา 8,500 บาท
AMS120/1.1       ราคา 8,300 บาท