ปั๊มลม Swan

ปั๊มลมSwan 1/4 HP 

รุ่นSP-114-36L 

ราคาปั๊มลม 6,500 บาท

ขนาดถังลม 775x290x605

แรงอัด 7 บาร์               

ความจุถัง 36 ลิตร           

มอเตอร์ไฟฟ้า 220 V

ปั๊มลมประเทศไต้หวัน      

ปั๊มลมSwan 1/2 HP 

รุ่นSVP-212-58L

ราคาปั๊มลม 10,500 บาท

ขนาดถังลม  940x330x700

แรงอัด 8 บาร์              

ความจุถัง 58 ลิตร         

มอเตอร์ไฟฟ้า 220 V

ปั๊มลมประเทศไต้หวัน     

ราคาหัวปั๊ม 6,500 บาท

 

ปั๊มลมSwan 1 HP            

 รุ่น SVP-201-85L

ราคาปั๊มลม 17,500 บาท

ขนาดถังลม   1000x440x700

แรงอัด 8 บาร์              

ความจุถัง 85 ลิตร           

มอเตอร์ไฟฟ้า 220 V

ปั๊มลมประเทศไต้หวัน    

ราคาหัวปั๊ม 11,500 บาท   

ปั๊มลมSwan 2 HP           

รุ่น SVP-202-106L

ราคาปั๊มลม 26,000 บาท

ขนาดถังลม  1000x440x780 

แรงอัด 8 บาร์              

ความจุถัง 106 ลิตร          

มอเตอร์ไฟฟ้า 220 V

ปั๊มลมประเทศไต้หวัน   

ราคาหัวปั๊ม 13,500บาท     

ปั๊มลมSwan HP 

รุ่น SVP-203-155L

ราคาปั๊มลม 42,500บาท         

ขนาดถังลม   1250x450x840 

แรงอัด 8 บาร์              

ความจุถัง 155 ลิตร        

มอเตอร์ไฟฟ้า 220 V

ปั๊มลมประเทศไต้หวัน  

ราคาหัวปั๊ม 21,500บาท      

ปั๊มลมSwan 5 HP     

 รุ่น SVP-205-240L

ราคาปั๊มลม 48,500 บาท       

ขนาดถังลม  1400x520x980 

แรงอัด 8 บาร์             

ความจุถัง 240 ิตร       

มอเตอร์ไฟฟ้า 220 V

ปั๊มลมประเทศไต้หวัน      

ราคาหัวปั๊ม 26,500 บาท  

ปั๊มลมSwan 7 HP         

รุ่น SWP-307-240L

ราคาปั๊มลม 61,000 บาท   

ขนาดถังลม 1450x650x1150 

แรงอัด 8 บาร์              

ความจุถัง 240 ลิตร       

มอเตอร์ไฟฟ้า 220 V

ปั๊มลมประเทศไต้หวัน       

ราคาหัวปั๊ม 33,900 บาท

ปั๊มลมSwan 10 HP 

รุ่น SWP-310-400L

ราคาปั๊มลม 74,000 บาท       

ขนาดถังลม 1750x650x1200 

แรงอัด 8 บาร์              

ความจุถัง 400 ลิตร       

มอเตอร์ไฟฟ้า 220 V

ปั๊มลมประเทศไต้หวัน

ราคาหัวปั๊ม 39,500 บาท        

ปั๊มลมSwan 15 HP         

รุ่น SWP-415-400L

ราคาปั๊มลม 93,000 บาท 

ขนาดถังลม 1750x650x1200 

แรงอัด 8 บาร์              

ความจุถัง 400 ลิตร       

มอเตอร์ไฟฟ้า 380 V

ปั๊มลมประเทศไต้หวัน  

ราคาหัวปั๊ม 63,000 บาท