ปั๊มลม Puma PP32

  • ปั๊มลมPuma 2 Hp 3 สูบ  ราคาปั๊มลม 26,500 บาท
  • ขนาดถังลม 390×1240
  • แรงอัด 10 บาร์          
  • ความจุถัง 148ลิตร     
  • มอเตอร์ไฟฟ้า 220 V
  •  ราคาหัวปั๊ม 12,500 บาท