ปั๊มลม Puma PP315

  • ปั๊มลมPuma 15 Hp
  • ราคา 115,500 บาท
  • ขนาดถังลม 600×1850
  • แรงอัด 10 บาร์
  • ความจุถัง 520ลิตร
  • มอเตอร์ไฟฟ้า 380 V
  • ราคาหัวปั๊ม 61,500 บาท