ปั๊มลม Puma PP310

  • ปั๊มลมPuma 10 Hp
  • ราคา 72,500 บาท
  • ขนาดถังลม 495×1850
  • แรงอัด 10 บาร์
  • ความจุถัง 315ลิตร
  • มอเตอร์ไฟฟ้า 380 V
  • ราคาหัวปั๊ม 44,500 บาท