ปั๊มลม Puma PP275

 • ปั๊มลมPuma7.5 Hp   PP-275A
 • ราคาปั๊มลม 57,500 บาท
 • ขนาดถังลม 495x1450
 • แรงอัด 10 บาร์          
 • ความจุถัง 260ลิตร     
 • มอเตอร์ไฟฟ้า 380 V
 • ปั๊มลมประเทศไต้หวัน       
 • ราคาหัวปั๊ม 35,500 บาท
 • ปั๊มลมPuma7.5 Hp   PP-275  
 • ราคาปั๊มลม 62,000 บาท
 • ขนาดถังลม 495x1850
 • แรงอัด 10 บาร์          
 • ความจุถัง 315ลิตร      
 • มอเตอร์ไฟฟ้า 380 V
 • ปั๊มลมประเทศไต้หวัน       
 • ราคาหัวปั๊ม 35,500 บาท