ปั๊มลม Puma PP21

  • ปั๊มลมPuma 1 Hp ราคาปั๊มลม 17,500 บาท
  • ขนาดถังลม 360×1000
  • แรงอัด 10 บาร์
  • ความจุถัง 92ลิตร
  • มอเตอร์ไฟฟ้า 220 V
  • ราคาหัวปั๊ม 8,500บาท