ปั๊มลมโรตารี่ Puma CX-2550

  • ปั๊มลมโรตารี่ Puma CX-2550 ราคา 6,800 บาท
  • ขนาดถังลม  74.00ซม. x 33.00ซม. x 65.00ซม.
  • แรงอัด บาร์            
  • ความจุถัง 50 ลิตร           
  • แรงลม 200 L/min
  • ปั๊มลมประเทศไต้หวัน