ปั๊มลมโรตารี่ Puma CX-2525

  • ปั๊มลมโรตารี่ Puma CX-2525 ราคา 5,150 บาท
  • แรงอัด บาร์           
  • ความจุถัง 25 ลิตร           
  • แรงลม 200 L/min
  • ขนาด 58.00ซม. x 25.00ซม. x 61.00ซม.
  • ปั๊มลมประเทศไต้หวัน