ปั๊มลมโรตารี่ Puma 4 HP รุ่น XM-4070

  • ปั๊มลมโรตารี่ Puma 4 HP ราคาปั๊มลม 12,000 บาท
  • ขนาดถังลม 325×790
    แรงอัด 10 บาร์ 
  • ความจุถัง 70ลิตร
  • แรงลม 350 L/min
  • ปั๊มลมประเทศไต้หวัน  รุ่น XM-4070