ปั๊มน้ำ

Mitsubishi

ปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ

  รุ่น                              ราคา

WP-85R                       4,200

WP-105R                     4,300

WP-155R                     4,900

WP-205R                     5,900               

WP-255R                     6,400

WP-305R                     6,700

WP-355R                     9,900

WP-405R                     12,600

ปั๊มน้ำแบบธรรมดา

รุ่น                                  ราคา

CP-255R                       5,350

CP-405R                       7,300

ปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ แรงดันคงที่

   รุ่น                              ราคา

EP-155R                       5,400

EP-205R                       6,400

EP-255R                       6,700

EP-305R                       6,900

EP-355R                       7,800

EP-405R                       13,100

Hitachi

ปั๊มน้ำ รุ่น WT-P (แบบเหล็ก)

     รุ่น                      ราคา

WT-P100  XS               3,950      

WT-P150  XS               4,900

WT-P200 XS                 5,900

WT-P250 XS                 6,300

WT-P300 XS                 6,800

WT-P350 XS                 9,600

WT-P400 XS                12,600

ปั๊มน้ำ รุ่น WT-PS (แบบแสตนเลส)

   รุ่น                      ราคา

WT-PS250 XS               8,950

WT-PS300 XS               9,550 

ปั๊มน้ำ รุ่น DT-P (แบบดูดน้ำลึก)

          รุ่น                     ราคา

DT-P300XS + SJ              9,800

DT-P300XS + PJ              7,800

แรงดันคงที่

ปั๊มน้ำ รุ่น WM-P

    รุ่น                        ราคา

WM-P150 XS                 5,000

WM-P200 XS                 6,100

WM-P250 XS                 6,500

WM-P300 XS                 6,900

WM-P350 XS                 7,800

ปั๊มน้ำ รุ่น WM-P​ INVERTER

            รุ่น                              ราคา

WM-P400 XV INVERTER                14,450

WM-P750 XV INVERTER                21,500