ปั๊มจุ่ม อาวานา

DC Bilge Pump (Viton Seal)

DC-112                ราคา   450    บาท
DC-612                ราคา   1,35บาท
DC-1812,1824     ราคา   1,600 บาท
DC-3012,3024     ราคา   3,500 บาท

 

Intelligent Submersible Pump

INTEL-120            ราคา 3,350 บาท

Utility Submersible Pump (Hand Carry)

BPS-80               ราคา   1,950 บาท

Thermoplastic Utility Submersible Pump

BPS-120       ราคา 2,400 บาท
BPS-120A     ราคา 2,800 บาท

Thermoplastic Utility Submersible Pump

BPS-200D        ราคา 2,950 บาท
BPS-200DA     ราคา 3,350 บาท
BPS-200S         ราคา 4,150 บาท
BPS-200SA       ราคา 4,550 บาท

Thermoplastic Utility Submersible Pumpading

BPS-200       ราคา 2,950 บาท
BPS-300       ราคา 4,800 บาท
BPS-300A     ราคา 5,500 บาท
BPS-400        ราคา 5,350 บาท
BPS-400A      ราคา 6,000 บาท

Submersible Pump

BPS-400FRS     ราคา 12,300 บาท

Submersible Pump

SL-750FRS           ราคา 15,800 บาท
SL-750FRST        ราคา 15,800 บาท
SL-1500FRS         ราคา 18,000 บาท
SL-1500FRST       ราคา 18,000 บาท

Vertical and Horizontal Submersible Pool Pump

XPOND-750            ราคา 9,600 บาท

ปั๊มจุ่มบ่อสระแมคเนติค

Magnetic Submersible Pool Pump

NINPHAEA-5000  ราคา 5,10บาท

Mini Handy Submersible Pump

XTRA-80     ราคา 3,100 บาท

Continuous Duty Submersible Pump

XTRA-120          ราคา  4,400 บาท
XTRA-120A        ราคา  4,800 บาท

Cast Iron Submersible Pump

RAS-250            ราคา 4,700 บาท

Effluent Submersible Pump

BAV-251                ราคา 5,000 บาท
BAV-251A             ราคา 5,700 บาท
BAV-401                ราคา 6,100 บาท
BAV-401A             ราคา 6,800 บาท

Vertical Float Switch Submersible Pump

MAS-400LV          ราคา 8,000 บาท

Floating Skimmer Pump

MH-400-FR       ราคา 18,700 บาท
MH-750-FR       ราคา 22,700 บาท

High Flow Submersible Pump

HD-204             ราคา 18,700 บาท
HD-204T           ราคา 18,700 บาท
 

Effluent Submersible Pump

KS-08                ราคา 9,100 บาท
KS-08T              ราคา 9,100 บาท
KS-20                 ราคา 16,000 บาท
KS-20T              ราคา 16,000 บาท

Multi-stage High Head Submersible Pump

BS-552                ราคา 6,400 บาท
BS-552A             ราคา 7,100 บาท
BS-753                ราคา 8,000 บาท
BS-753A             ราคา 8,700 บาท

High Head Effluent Submersible Pump

KHL-20             ราคา 21,400 บาท
KHL-20T           ราคา 21,400 บาท

Non-clog Sewage Submersible Pump

DST-30              ราคา 31,000 บาท
DST-30T            ราคา 27,500 บาท
DST-30TA          ราคา 31,000 บาท
DST-50T             ราคา 42,700 บาท
DST-50TA          ราคา 46,700 บาท
DST-75T             ราคา 64,000 
บาท 

ราคานี้ยังไม่รวมไกด์เรล

Submersible Axial & Mix Flow Pump

APL-622         ราคา 47,500 บาท
APL-855         ราคา 84,500 บาท
APL-1075       ราคา 106,000 บาท
APL-1211       ราคา 153,000 บาท

Sewage Grinder Submersible Pump

GD-02                ราคา 26,650 บาท
GD-02T              ราคา 26,650 บาท

Cutter Sewage Submersible Pump

DSK-05               ราคา 9,300 บาท
DSK-05A            ราคา 10,000 บาท
DSK-10               ราคา 16,000 บาท
DSK-10A             ราคา 16,700 บาท
DSK-10T             ราคา 16,000 บาท
DSK-20                ราคา 21,900 บาท
DSK-20T             ราคา 21,900 บาท

Sewage Submersible Pump

(Cast Iron Housing )

SH-48                 ราคา 4,300 บาท

Sewage Submersible Pump

KSV-151               ราคา 4,700 บาท
KSV-151A            ราคา 5,200 บาท
KSV-401               ราคา 6,400 บาท
KSV-401A             ราคา 7,100 บาท
KSV-400T             ราคา 6,700 บาท
KSV-750                ราคา 8,400 บาท
KSV-750A             ราคา 9,100 บาท
KSV-750T             ราคา 8,400 บาท

Non-clog Sewage Submersible Pump OEM Spainish Product

SV-1500              ราคา 15,800 บาท
SV-1500A           ราคา 17,100 บาท 
SV-1500T           ราคา 15,800 บาท
SV-1500TA         ราคา 17,600 บาท

Non-clog Submersible Pump (Easy Removal)

SG-401                 ราคา 7,900 บาท
SG-401A              ราคา 8,600 บาท
SG-750                 ราคา 10,700 บาท
SG-750A               ราคา 11,400 บาท
SG-750T               ราคา 10,700 บาท

Horizontal Submersible Pump

MH-150            ราคา 6,400 บาท
MH-400            ราคา 8,550 บาท
MH-750            ราคา 12,000 บาท

SUS 316 Stainless Steel Submersible Pump(Sea Water)

SL-250S           ราคา 5,100 บาท
SL-250SA        ราคา 5,800 บาท
SL-750S           ราคา 11,700 บาท
SL-750SA         ราคา 12,400 บาท
SL-750T           ราคา 11,700 บาท
SL-1500S          ราคา 14,700 บาท
SL-1500SA       ราคา 15,300 บาท
SL-1500T          ราคา 14,700 บาท

Stainless Steel Submersible Pump(Sea Water)

SS-400P         ราคา 12,500 บาท

SUS316 High Temperature Submersible Pump

KSS-400S             ราคา 24,000 บาท

80 ADL5 1.5         ราคา 29,500 บาท 
80 ADL5 2.2         ราคา 37,400 บาท

80 ADL5 3.7         ราคา 45,400 บาท 
100 ADL5 5.5       ราคา 80,000 บาท
100 ADL5 7.5       ราคา 91,000 บาท

4" Bore Hole Deep Well Submersible Pump

SP-1806                ราคา 4,200บาท
SP-1812                ราคา 6,000บาท
SP-2508                ราคา 5,000บาท
SP-2512                ราคา 6,200บาท
SP-4007                ราคา 8,300บาท
SP-2517                ราคา 7,400บาท
SP-4010                ราคา 10,800บาท
SP-7505                ราคา 8,700บาท  
SP-4015                ราคา 15,000บาท
SP-7507                ราคา 11,400บาท
SP-4025                ราคา 24,600บาท
SP-7510                ราคา 15,000บาท

ราคานี้ยังไม่รวมมอเตอร์ สายไฟลงบ่อ กล่องไฟเหล็กและฝาปิดบ่อ

พร้อมมอเตอร์

SP-1806M           ราคา 14,000บาท
SP-1812M           ราคา 17,600บาท
SP-2508M            ราคา 16,600บาท
SP-2512M           ราคา 21,400บาท
SP-2512MT         ราคา 18,400บาท
SP-4007M            ราคา 23,500บาท
SP-4007MT         ราคา 20,500บาท
SP-2517M            ราคา 27,500บาท
SP-2517MT         ราคา 21,100บาท
SP-4010M            ราคา 30,900บาท
SP-4010M        ราคา 24,500บาท
SP-7505M            ราคา 28,800บาท
SP-7505M        ราคา 22,400บาท  
SP-4015M            ราคา 41,500บาท
SP-4015MT          ราคา 33,200บาท
SP-7507M             ราคา 37,900บาท
SP-7507MT           ราคา 29,600บาท
SP-4025M             ราคา 62,700บาท
SP-4025MT          ราคา 52,400บาท
SP-7510M             ราคา 53,100บาท
SP-7510MT           ราคา 42,800บาท 

รุ่น M ราคานี้ยังไม่รวม สายไฟลงบ่อ 
รุ่น 
MT ราคานี้ยังไม่รวม สายไฟลงบ่อ กล่องไฟเหล็ก

ใบพัดสลัดทราย

ST-2506           ราคา 3,200 บาท
ST-1306           ราคา 3,200 บาท
ST-2509           ราคา 3,700 บาท
ST-1310           ราคา 3,700 บาท
ST-4007           ราคา 4,800 บาท
ST-2512           ราคา 4,800 บาท
ST-1315           ราคา 4,800 บาท
ST-8006           ราคา 5,600 บาท
ST-5510           ราคา 5,600 บาท
ST-3513           ราคา 5,600 บาท
ST-1817           ราคา 5,600 บาท
ST-8008           ราคา 7,800 บาท
ST-6010          ราคา 7,800 บาท
ST-5514           ราคา 7,800 บาท
ST-3518           ราคา 7,800 บาท
ST-1825           ราคา 7,800 บาท
ST-8013           ราคา 10,800 บาท
ST-5522           ราคา 11,800 บาท

ราคานี้ยังไม่รวมมอเตอร์ สายไฟลงบ่อ กล่องไฟเหล็กและฝาปิดบ่อ

ใบพัดสลัดทรายพร้อมมอเตอร์

ST-2506M         ราคา 13,000 บาท
ST-1306M         ราคา 13,000 บาท
ST-2509M         ราคา 15,300 บาท
ST-1310M         ราคา 15,300 บาท
ST-4007M         ราคา 20,000 บาท
ST-4007MT       ราคา 17,000 บาท
ST-2512M          ราคา 20,000 บาท
ST-2512MT        ราคา 17,000 บาท
ST-1315M           ราคา 20,000 บาท
ST-1315MT        ราคา 17,000 บาท
ST-8006M           ราคา 25,700 บาท
ST-8006MT        ราคา 19,300 บาท
ST-5510M           ราคา 25,700 บาท
ST-5510MT        ราคา 19,300 บาท
ST-3513M           ราคา 25,700 บาท
ST-3513MT        ราคา 19,300 บาท
ST-1817M           ราคา 25,700 บาท
ST-1817MT         ราคา 19,300 บาท
ST-8008M            ราคา 34,300 บาท
ST-8008MT         ราคา 26,000 บาท
ST-6010M            ราคา 34,300 บาท
ST-6010MT         ราคา 26,000 บาท
ST-5514M           ราคา 34,300 บาท
ST-5514MT         ราคา 26,000 บาท
ST-3518M            ราคา 34,300 บาท
ST-3518MT         ราคา 26,000 บาท
ST-1825M            ราคา 34,300 บาท
ST-1825MT         ราคา 26,000 บาท
ST-8013M            ราคา 48,900 บาท
ST-8013MT          ราคา 38,600 บาท
ST-5522M            ราคา 49,900 บาท
ST-5522MT          ราคา 39,600 บาท

รุ่น M ราคานี้ยังไม่รวม สายไฟลงบ่อ 
รุ่น 
MT ราคานี้ยังไม่รวม สายไฟลงบ่อ กล่องไฟเหล็ก

6" Bore Hole Deep Well Submersible Pump

SP-3002          ราคา 11,800 บาท 
SP-3003          ราคา 14,500 บาท
SP-3004          ราคา 18,000 บาท
SP-6002          ราคา 16,000 บาท
SP-6003          ราคา 18,000 บาท

ราคานี้ยังไม่รวมมอเตอร์ สายไฟลงบ่อ กล่องไฟเหล็กและฝาปิดบ่อ

6" Bore Hole Deep Well Submersible Pump

SP-3002M        ราคา 38,000 บาท
SP-3002MT     ราคา 29,700 บาท
SP-3003M        ราคา 52,300 บาท
SP-3003MT      ราคา 42,000 บาท
SP-3004        ราคา 55,800 บาท
SP-3004MT       ราคา 45,500 บาท
SP-6002M          ราคา 53,800 บาท

SP-6002MT       ราคา 43,500 บาท
SP-6003MT        ราคา 55,500 บาท

 รุ่น M ราคานี้ยังไม่รวม สายไฟลงบ่อ 
รุ่น 
MT ราคานี้ยังไม่รวม สายไฟลงบ่อ กล่องไฟเหล็ก