ปั๊มจุ่ม SL-250-750-1500 สแตนเลสใช้กับน้ำทะเล 316

SL-250S           ราคา 5,100 บาท
SL-250SA        ราคา 5,800 บาท
SL-750S           ราคา 11,700 บาท
SL-750SA         ราคา 12,400 บาท
SL-750T           ราคา 11,700 บาท
SL-1500S          ราคา 14,700 บาท
SL-1500SA       ราคา 15,300 บาท
SL-1500T          ราคา 14,700 บาท