ปั๊มจุ่ม SH-48 ดูดโคลนไฟฟ้าเสื้อเหล็กหล่อ

คุณสมบัติพิเศษของปั๊มจุ่มดูดโคลนไฟฟ้าเสื้อเหล็กหล่อSH-48
**SH เป็นการออกแบบระบบนันคล็อคจ์ สามารถดูดผ่านสิ่งเจือปนขนาด 10 มม. ใบพัดน้ำที่ยกลอยจากก้นฝาหอย ทำให้ปั๊ม ไม่ติดขัดในการใช้งานครั้งต่อไป แม้จะปราศจากการชะล้างหลังใช้งานก็ตาม ในขณะที่แรงส่งสูงไม่ได้ด้อยลงแต่อย่างใด
– มีโอเวอร์โลดโปรเท็คเตอร์ในตัว ใช้ตลับลูกปืน NTN และสายไฟรับเบอร์ไต้น้ำของสเปน(Spainish Underwater Rubber Cable)
– ระบบโรตารีซีล(Rotary Seal)ของ John Crane ผู้ผลิตในอเมริกา ซึ่งออกแบบให้เพลาปั๊มไม่สัมผัสกับน้ำ
– ตามมาตรฐานอเมริกาด้วยระดับของระบบกันน้ำ IP 68 และเกรดฉนวน F class

ประโยชน์การใช้งานของปั๊มจุ่มดูดโคลนไฟฟ้าเสื้อเหล็กหล่อSH-48
ให้ปริมาณน้ำที่มากกว่าปั๊มจุ่มรุ่นอื่นที่มีขนาดกำลังเท่าเทียมกัน จึงเหมาะที่จะใช้ในงานถ่ายเท เช่นในบ่อบำบัดและบ่อสิ่งปฏิกูลของอาคารขนาดเล็กถึงกลาง ตลาด ภัตตาคาร งานก่อสร้าง งานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(น้ำจืด) และพื้นที่สวนฟาร์มหรือไร่นาในงานเกษตร