ปั๊มจุ่ม RAS-250 ถ่ายเทเสื้อเหล็กหล่อ

ปั๊มจุ่มถ่ายเทเสื้อเหล็กหล่อ RAS-250

คุณสมบัติพิเศษ

*ตัวเสื้อปั๊มทำจากเหล็กหล่อชิ้นเดียว

*ขนาดของชิ้นส่วนเจือปนสูบผ่าน 12 มม.

*ตลับลูกปืน NTN สายไฟรับเบอร์ใต้น้ำของสเปน

*มาตรฐานการผลิตอเมริกา UL

*Protection IP 68 Insulation F class

 

ประโยชน์การใช้งาน

เหมาะสำหรับงานสูบจ่ายถ่ายเทน้ำ เช่น ในบ่อบำบัดน้ำเสีย และบ่อสิ่งปฏิกูลของอาคารขนาดเล็ก ตลาด ภัตตาคาร งานก่อสร้าง งานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(น้ำจืด) สูบจ่ายน้ำในสวนเกษตร ไร่นา

ราคา  RAS-250             ราคา 4,700 บาท